Ondřej Salvet

P. Ondřej Salvet, Dr. theol.

kontakt: [email protected]
přítomnost v naší farnosti podle kalendáře

Rozhovor s Ondřejem Salvetem na TV NOE.
Kázání z kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích.


Životopis O. Salveta, jak ho uvádí Katolická teologická fakulta UK:

 • 2014 – dosud: Habilitační řízení na Julius-Maxmilians-Universität ve Würzburku
 • 2012 – dosud: Farář v Praze – Kolodějích
 • 2011: Administrátor v Praze – Kolodějích
 • 2007 – 2011: Postgraduální studium v Bamberku (titul Dr. theol.)
 • 2007: Kaplan v Kolíně nad Labem
 • 2005 – 2007: Administrátor v Sedlčanech
 • 2002 – 2005: Kaplan v Sedlčanech
 • 2002: Kněžské svěcení v Praze
 • 2001 – 2002: Jáhenská praxe ve farnosti Řevnice
 • 2001: Jáhenské svěcení v Praze
 • 2000 – 2001: Pastorační asistent v Budyni nad Ohří
 • 1999 – 2000: Vojenská služba v Kroměříži
 • 1999: zakončení studia teologie v Praze na KTF (titul Mgr.)
 • 1997 – 1998: přerušení studia – práce pro firmu Microsoft v Irsku
 • 1996 – 1997: Studijní pobyt v semináři a na univerzitě v Maynooth, Ireland
 • 1993 – 1996: Studium teologie na KTF UK
 • 1992 – 1993: Teologický konvikt v Litoměřicích


Z uvedení v úterý 16.2.2021. Foto: Martin Staněk