Petr Vacík

P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ

  • ředitel České sekce Vatikánského rozhlasu
  • farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha (2010-2020)
  • ředitel Exercičního domu v Kolíně (do roku 2020)

Petr Vacík (*1977) vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během pražských studií na střední škole konvertoval a nechal se pokřtít. Vystudoval nejprve analytickou a environmentální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 2000. Studoval pak filozofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově. V letech 2004-6 získal kvalifikaci k dávání duchovních cvičení ve Švýcarsku, pracoval jako pastorační asistent v Akademické farnosti Praha, dával duchovní cvičení a začal spolupracovat na menších projektech s českými médii. V roce 2006 odešel do Říma, kde pracoval ve Vatikánském rozhlase a studoval teologii na Papežské Gregoriánské Univerzitě. Specializoval se pak ve studiu spirituální teologie na Graduate Theological Union v kalifornské Berkeley. Z USA do České republiky se vrátil v létě roku 2011 a do roku 2020 byl farním vikářem Akademické farnosti Praha. Zabývá se mj. různými druhy duchovních cvičení (kontemplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění, zvláště pak fotografií a filmem. V lednu 2021 jej nový úkol přivedl do Říma, kde se stal ředitelem České sekce Vatikánského rozhlasu.

kontakt: [email protected]

Převaděč - dokument o Petru Vacíkovi (2015, režie: Jolana Matějková)
Hledání srdce - dokument o vztahu zenu a křesťanské meditace (2017, režie: Jolana Matějková)
Medituji a občas mívám depresi - talk show Ellen Makumbirofy OMG (Oh My God) s Pavlou Beretovou a Petrem Vacíkem (2020)

fotografie: