Minulé události

Kurz základů víry - mystagogie. Petr Mucha - základní orientace v círk. hnutích

14. 5. 2019 úterý   19:00 - 20:30
Zpět na přehled událostí