Minulé události

Kurz Základy víry. Mons. T.Halík: Svátost biřmování, úvod do eucharistie

30. 10. 2018 úterý   19:00 - 20:30
Zpět na přehled událostí