Minulé události

Mše svatá se vstupem mezi čekatele biřmování, celebruje Mons. Tomáš Halík

20. 5. 2018   20:00 - 21:00 Mši sv.doprovodí schola s Českým mešním ordináriem od Karla Skleničky.
Zpět na přehled událostí