Minulé události

Kurz Základy víry. Mons.Tomáš Halík: svátost biřmování a eucharistie

8. 11. 2016 úterý   20:00 - 21:30
Zpět na přehled událostí