Minulé události

Slavnost seslání Ducha svatého. Mše svatá, celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí schola.

15. 5. 2016   20:00 - 21:00 Kostel
Vstup frekventantů kurzu Základ víry mezi čekatele biřmování. Mši sv. hudebně dorpovodí schola, zazní skladby současných českých autorů J. Temla a Z. Lukáše.
Zpět na přehled událostí