Minulé události

Kurz základů víry 2021-2023

11. 10. 2022 úterý   19:00 - 20:30 Úvodní a rekapitulační schůzka, přivítání nových rychlých biřmovanců
Zpět na přehled událostí