Duchovní život


Doporučená literatura

Anselm Grün (všechny tituly) info
Karl Frielingsdorf: Falešné představy o Bohu. 1990. info
C. S. Lewis: Rady zkušeného ďábla. Návrat 2002.

Modlitba:

Romano Guardini: O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby. KNa 2006. info
Tomáš Halík: Večerní modlitby. KNa 2002. info
Modlitby básníků. Vybrala a přeložila Anděla Janoušková. KNa 2005. info
Cesty člověka k naději a smíření/ Modlitby 50 století I a II. Fokus, Praha 1993.
O modlitbě s Davidem Torkingtonem. KNa 2002.
Romano Guardini: Modlitba Páně. info
Anselm Grün: Modlitba jako setkání. info
Abeln R., Kner A.: Jak se máme modlit. info

Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene. Paulínky 2007.
Anthony de Mello: Spojení s Bohem. Cesta 1999.
Peter Köster: Hledejte moji tvář. Karmelitánské nakladatelství 1993. info

Práce s Písmem:

Richard Rohr: Skryté věci. Písmo jako spiritualita. info

Meditace a kontemplace:

Anthony de Mello: Sádhana. Cesta 1996.
Hans Urs von Balthasar: Křesťansky meditovat. 2001. info
Wilfrid Stinissen: Křesťanská hlubinná meditace. 2007. info

pokročilé:

Hugo M. Enomiya-Lassalle: Zenová meditace. Cesta 1995.
Terezie od Ježíše: Vnitřní hrad. – viz zde, rubrika Spiritualita
Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti. Karmelitánské nakladatelství 1991.
Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Karmelitánské nakladatelství 1999.
Jan od Kříže: Temná noc. Karmelitánské nakladatelství 1995.
Jan od Kříže: Duchovní píseň. Karmelitánské nakladatelství 2000.
Jan od Kříže: Živý plamen lásky. Karmelitánské nakladatelství 2001.
Jan od Kříže: Krátké spisy a korespondence. Karmelitánské nakladatelství 1998.
Oblak nevědění. Pragma 2000.
Richard Rohr: Všechno má své místo. Dar kontemplativní modlitby. Vyšehrad 2003.
Sv.Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení. 2005

úvod do ignaciánských exercicií:

Karl Rahner: Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce. Refugium 2001.
Gaston Fessard Dialektika ignaciánských exercicií. Refugium 2004.
Norbert Alcover: Impulzy k duchovnímu životu. Refugium 2007.

další doporučená literatura:

Anthony de Mello: Bdělost. Cesta 2004.
Anthony de Mello: Cesta k lásce. Cesta 1996.
Anselm Grün: Pracovat a žít. Napětí mezi profesním a osobním životem. Karmelitánské nakladatelství 2006.

Richard Rohr: Radikální milost. Meditace na každý den. Vyšehrad 2005.
Thomas Merton: Hora sedmi stupňů. Cesta 2002.
Thomas Merton: Jonášovo znamení. Zvon 1995.
Thomas Merton: Rozjímání o samotě. Karmelitánské nakladatelství, 1997
Anselm Grün: Moc nad bezmocí. Rozvíjet vědomí vlastní hodnoty. Karmelitánské nakladatelství 2006.
 

Doporučené video:

Jde o život - rozhovor Marka Orko Váchy s Karlem Satoriou (TV Noe, 9 dílů à 90 min.)