Články

Kalendář radostných událostí KZV 2023

Základy víry | Martin Staněk | 26.1.2023 14:44

 

 


Kalendář radostných událostí - leden až červen 2023

komu určeno

 

všichni

 

Středa 22.2. 2023 (Popeleční středa) 19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce

 

 

I katechumeni mohou při mši sv. přijmout svátostinu  - kajícné znamení popela na čelo.

biřmovanci          

katechumeni

 

 

 

Kdykoliv - svátost smíření před prvním sv. přijímáním či přijetím biřmování (není nutné přijmout tuto svátost v Akademické farnosti).  

Katechumenům se nabízí "rekapitulační" duchovní rozhovor před přijetím křtu.  Kněží  ve čtvrtky a úterky, duchovní rozhovory s ostatními (sr.Denisa, manželé Muchovi, Martin Staněk) po předchozí dohodě – mail, telefon.

 

katechumeni

 

 

     

 Neděle 26.2. 2023 (1. neděle postní)

 

 

 Při mši sv. ve 20 hodin proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu (jinak též obřad Vyvolení). Sraz  bude i s kmotry  v 18.45 v sakristii a proběhne nácvik.  Obřad proběhne po kázání,  katechumeni poté odcházejí  do sakristie.

 

 

Přítomnost kmotra je důležitá, není však podmínkou vstupu. Kdo již předem ví, že se z vážných důvodů nemůže účastnit, nechť kontaktuje M.Staňka.

 

 

 

katechumeni

 

 Všechny postní neděle

 

 

 

Finální intenzivní příprava ke křtu. O všech nedělích budou při večerní mši sv. od 20 hodin po kázání probíhat obřady žehnání + tzv. skrutinia  (2., 3. a 4. neděle postní).  Skrutinia mají být pro čekatele křtu povinná, samozřejmě nemoc, geografická nedostupnost, starost o rodinu atd. omlouvají z účasti. Během postních nedělí budou také předány tzv. poklady víry – Credo a Otčenáš.

podrobněji program nedělních žehnání katechumenů:

Po kázání předstoupení před oltář (či spíše okolo oltáře - podle počtu), kde proběhne žehnání, přímluvy atd., pak odchod do sakristie.

 

1. neděle postní 26.2.  - vstup mezi čekatele křtu, odchod do sakristie

2. postní 5. 3. 20.00 - po kázání žehnání katechumenů, odchod do sakristie

3. postní 12. 3. 20.00 - po kázání 1. skrutinium s předáním Creda, odchod do sakristie

4. postní 19. 3. 20.00 - po kázání 2. skrutinium, odchod do sakristie

5. postní 26. 3. 20.00 - po kázání 3. skrutinium s předáním modlitby Otčenáš, zůstává se v kostele.

Květná neděle - není stanoven zvláštní program pro katechumeny

 

 

 

 

pomalí biřmovanci a katechumeni

 

 Víkendy KZV
4A 20. - 22. 1. 2023, 4B 10. - 12.2. 2023,  4C
3. - 5.3. 2023

 

 

 

rychlí biřmovanci

 

 Víkendy: 27. – 29.1. ….. atd.

 

 

 

 

 

 Velikonoce 2023

 

všichni

 

 Květná neděle 2.4.

 

 

 Na mše sv. ve 14 i ve 20 hodin si přineste vlastní ratolesti, obřady začínají na nádvoří, není speciální program pro frekventanty

 

 

  Zelený čtvrtek  6.4. - 18.00 mše sv. na památku Večeře Páně 

 

 

pomalí biřmovanci

 

 Obřad přijetí do katolické církve (po kázání). Týká se těch, kdo byli pokřtěni v jiných církvích.  Sraz v 17.15 s kmotry v sakristii.  

 

pomalí biřmovanci a nově přijatí do církve

 

Společné první sv. přijímání.  Týká se těch, kdo se připravují k biřmování a dosud nechodili ke svátostem, též nově přijatých do církve.

 

 

Velký pátek 7.4. - 18.00  Bohoslužba na památku Umučení Páně.

 

 

 

 

katechumeni

 

Bílá sobota 8.4.

18.45 Sraz katechumenů s kmotry v sakristii; od 19h proběhnou v kostele přípravné obřady Efeta, volba křesťanského jména  a složení Vyznání víry.
21.00  Bohoslužba Velikonoční Vigilie s obřadem křtu dospělých (zároveň budou biřmováni a přijmou poprvé svátost Eucharistie). Obřady začínají na nádvoří.

 

 nově pokřtění

 

Neděle 23. dubna 10.00 - Setkání všech nově pokřtěných v katedrále sv.Víta při mši sv., poté oslava v Arcibiskupském paláci

 

 

pomalí biřmovanci 
a rychlí biřmovanci

 

 Neděle 14. 5. 2023 14.00 Biřmování. (Biřmuje Mons. Václav Malý) 
 
Sraz ve 12.30 s kmotry v sakristii. Po mši setkání s biskupem.

 

 katechumeni a biřmovanci

 

 

pokračování KZV až do konce června - tzv. mystagogie - sdílení nově nabytých zkušeností, přednášky, diskuse....

 

 

 

novokřtěnci

a pomalí biřmovanci            

 

Mystagogické víkendy 5A 8.-11. 6. (čtvrtek večer - neděle)  a 5B  22.-25.6. (čt - ne) v Kolíně

 

 

ADMINISTRATIVA ke křtu i k biřmování bude zasílána mailem

Kmotři

Dle církevního práva by kmotr měl být pokřtěný i biřmovaný katolík, který je zároveň praktikujícím křesťanem. Vzhledem k tomu, že se nacházíme téměř na misijním území, stačí, když je alespoň pokřtěný (v naší farnosti nabízíme přípravu k biřmování J )Pokud nikdo takový ve vašem okolí neexistuje, nejedná se o podmínku křtu nebo biřmování. Doporučujeme však hledání nevzdávat, a to i mezi kolegy z řad biřmovanců.

 

K řešení stávajících sňatků, uzavřených před křtem či biřmováním:

Svatba nepokřtěného s nepokřtěným (týká se i katechumenů) na úřadě – není třeba nic zplatňovat, manželství je přirozeně platné.
Svatba nepokřtěné osoby či pokřtěného nekatolíka s katolíkem v kostele – samozřejmě platný sňatek, okamžikem křtu se stává manželství navíc plně svátostným.
Pro všechny ostatní případy a pro osobní jistotu raději prosím kontaktujte Martina Staňka.

 

Související články

Komentáře