Články

K svátku Obrácení svatého Pavla

Duchovní cvičení a rekolekce | Kateřina Černá | 25.1.2023 08:00

Luca di Tomme: Obrácení sv. Pavla, 1380, Art Museum Seattle

Dnes si připomínáme klíčový okamžik v životě apoštola Pavla:
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe; padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, Pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
Sk 9,3-8

 

 

Související články

Kateřina Černá

Komentáře