Články

45 let kněžské služby

Aktuality | FiLiP | 21.10.2023 00:00

Před 45 lety, 21. října 1978 (v předvečer intronizace právě zvoleného papeže Jana Pavla II.) přijal Tomáš Halík z rukou biskupa Hugo Aufderbecka (v přísném utajení, v tehdejší NDR) kněžské svěcení.

Téhož dne se (v tehdejším Československu) narodila vizionářka Iveta Korčáková.
(film Ivetka a hora ke zhlédnutí v archivu ČT)

Do dalších let přejeme otci Tomášovi hodně svěžesti a vyprošujeme Boží + požehnání!

vděční farníci & přátelé

Související články

Komentáře