Články

Jen lásku a milost

Aktuality | Kateřina Černá | 31.7.2022 09:00

Při příležitosti svátku sv. Ignáce sdílíme jednu z jeho modliteb.

"Ujmi se, Pane, celé mé svobody.
Přijmi mou paměť, můj rozum a celou moji vůli.
Všechno, co mám a vlastním, jsi mi dal.
Tobě to, Pane, vracím zpět.
Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí."

Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení, Nazírání k nabytí lásky

Související články

Kateřina Černá

Komentáře