Články

Pozvánky na výstavy - Nováková a Reynek

Aktuality | Kateřina Černá | 25.7.2022 07:00

Umění se odstěhovalo do Humpolce a Reinsberg do DOXu

S portrétem pátera Jiřího Reinsberga od Věry Novákové se salvátorští většinou setkávají na chodbě farnosti. Od 30. června si ho však mohou prohlédnout na autorčině výstavě Via vitae v Centru pro současné umění DOX v pražských Holešovicích. Kurátory výstavy jsou teoretici Michaela Šilpochová a Otto M. Urban. Přehlídka Věry Novákové podle nich nepředstavuje zdaleka celou její tvorbu, ani není řazena chronologicky. Spíš se snaží ukázat jednotlivé stylové etapy (od surrealismu po lettrismus) a "příběh bohatého a hlubokého života, který je plný zvratů, hledání a naděje." Autorčiny obrazy doplňují díla umělců a umělkyň, pro které je Věra Nováková inspirací.

Věra Nováková před svým autoportrétem z roku 1950. Foto: DOX

 

V progresivní galerii Osmička v Humpolci probíhá do 25. září výstava Bohuslava Reynka Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad. Reynek v dialogu. Kurátory výstavy jsou spisovatel Miloš Doležal a výtvarník Martin Herold. Ti expozici uvádějí takto: "Náš návrat k dílu Bohuslava Reynka (grafik-básník-překladatel) kótují dva základní tóny jeho tvorby a  prožívání světa – úzkost a něha. Průhledy do Reynkova grafického a kreslířského díla, k jeho existenciálním tísním a soucitným dotekům, se pokoušíme rozšířit o pohledy, dialogy a setkání s několika spřízněnými tvůrci – v rozpětí od generačních druhů po současné autory. Už za svého života nebyl Bohuslav Reynek zapadlým samotářem, ale důležitým souputníkem, který byl navázaný na aktuální francouzskou, německou a rakouskou tvorbu. S Bohuslavem Reynkem se v 8smičce setkává dvanáct tvůrců z různých světových stran – z Francie, Rakouska, Německa, Maďarska, Rumunska, Číny a pochopitelně z Čech. Každý svým jedinečným výtvarným tónem. Poprvé se v Čechách, díky Reynkovi, můžeme setkat s díly Balthuse či Silke Otto-Knapp."

Komentovaná prohlídka výstavy Bohuslava Reynka s Milošem Doležalem. Foto: 8smička

 

Související články

Kateřina Černá

Komentáře