Články

Úvod do Bible 3

Základy víry | FiLiP | 28.6.2022 00:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
3. díl: Kniha Genesis (12–50), Exodus

Též k poslechu - i jako podcast

Související články

Komentáře