Články

Úvod do Bible 2

Základy víry | FiLiP | 21.6.2022 00:00

Cyklus "Úvod do Bible nejen pro katechumeny" - připravil P. Samuel Prívara SJ
2. díl: Kniha Genesis 1-11

Též k poslechu - i jako podcast

Související články

Komentáře