Články

Odkud jdem a kam 2022 - prezentace výroční zprávy

Aktuality | Martin Staněk | 19.6.2022 21:00

Odkud jdem a kam
Neděle 19. 6. od 21.00 v sakristii

V rámci zlepšování komunikace uvnitř farnosti srdečně zveme opět všechny farníky, návštěvníky i zaměstnance, dobrovolníky i donátory,…  a zkrátka všechny, komu leží osud naší farnosti na srdci, k dalšímu výročnímu setkání - bilanční schůzce.
Setkání se bude konat po mši sv. za dobrodince farnosti, kterou bude slavit Mons. Tomáš Halík.

Rádi bychom se společně ohlédli za farními aktivitami letošního akademického roku, nastínili ekonomickou bilanci, zvláště ve světle nedávné pandemické krize a nových projektů, spolufinancovaných farníky, a také se zeptali na názory vás, kteří tvoříte onu pomyslnou velkou rodinu kolem našeho kostela u Karlova mostu.
Těšíme se na setkání s vámi.

Vaši Tomáš Halík, Martin Staněk a farní tým

Program:
- prezentace událostí a akcí ve farnosti v akademickém roce 2021/2022
- hospodaření farnosti v kalendářním roce 2021
- dotazy, diskuse

Související články

Komentáře