Články

Noc kostelů 2022

Aktuality | Kateřina Černá | 10.6.2022 07:00

NOC KOSTELŮ – PÁTEK 10. června 2022, 20.00–24.00

Pouť světla přes Karlův most

Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně. Svíčky a průvodní text na cestu je možné si vyzvednout u oltáře sv. Ignáce v závěru severní lodi kostela.

Via Sancta Clementina a Vlašská kaple

Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta a možnost podívat se do zrekonstruované Vlašské kaple. Paralelní ulice, vzpomínka na zašlé časy, kdy bylo Klementinum jedním objektem.

Moře světel

Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři. Svíčky jsou k dispozici před svatostánkem, informace k postupu rozsvěcení poskytne služba na místě.

21.00 a 22.00 – Ingrediente – duchovní hudba 21. století

Na Květnou neděli se kostelem rozezněl projekt Ingrediente a již tradičně proběhne i na Noc kostelů. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl, pedagog pražské HAMU a Jiří Hodina, interpret gregoriánského chorálu a vedoucí projektu Mantaban. Produkce trvá zhruba 30 minut.

Obsazení: Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka. Jiří Hodina – gregoriánský chorál, housle. Jan Jirucha – trombon. Mélusine de Pas – viola da gamba.

Poslední Noc kostelů u Salvátora vypadala TAKTO.

Související články

Kateřina Černá

Komentáře