Články

Návštěva biskupa Václava Malého

Aktuality | Kateřina Černá | 1.5.2022 14:00

Příští dvě neděle se ponesou ve znamení radostných událostí v životech katechumenů a biřmovanců. 24. dubna proběhne při mši svaté ve 20 hod. vstup do katechumenátu a 1. května proběhne při mši svaté ve 14 hod. biřmování. Při obou těchto příležitostech nás navštíví vzácný host, biskup Václav Malý. Pro ty, kdo by se o něm chtěli dozvědět více, zveřejňujeme odkaz na dokument Třináctá komnata Václava Malého (2015, Vlastimil Šimůnek), který se natáčel i v našem kostele. Autorem fotografie biskupa Malého je Petr Neubert. 

Související články

Kateřina Černá

Komentáře