Články

Mše sv. za zemřelé - Mozartovo Requiem

Aktuality | Kateřina Černá | 2.11.2021 18:00

Bohoslužba za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta 2. 11. od 18.00

Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík.
Zazní Requiem W. A. Mozarta v podání souboru Capella Regia, sboru a sólistů pod vedením Roberta Huga.
Sólisté: Michaela Šrůmová - soprán, Sylva Čmugrová - alt, Dušan Růžička - tenor, Jan Morávek - bas 

záznam

Světlo za zemřelé

Po mši sv. bude možnost nechat v sobě doznít Requiem, zastavit se a ztišit v presbytáři kostela a zapálit svíčku za své blízké. Světelnou meditaci bude doprovázet čtení vybraných biblických textů.   

______________________________________________________

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradiciVzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev.

Requiem Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Mozart byl však uprostřed práce přemožen infekční nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil. První představení zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době dobře známá v celé Evropě.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční.
Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky.

Před několika lety v tomto "dušičkovém čase" v sakristii našeho kostela zazněla diskuse na dušičkové téma s pracovnicemi domácího hospicu Cesta domů.

K poslechu v audio archivu farnosti.

Související články

Kateřina Černá

Komentáře