Články

Slavnostní mše sv. k zahájení akademického roku

Aktuality | Martin Staněk | 5.10.2021 18:00

Zveme všechny studenty prvních ročníků, studenty ostatních ročníků, učitele i zaměstnance pražských vysokých škol a všechny přátele a příznivce pražské Akademické farnosti k zahájení nového akademického roku, o kterém doufáme, že nám jej dobrotivý Bůh ráčí zachovat.

Akademický rok 2021/2022 zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus v úterý 5. října v 18.00 v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí Salvátorská schola.
Po mši sv. následuje neformální setkání s hudbou na Studentském nádvoří Klementina.

Ve vnitřních prostorách včetně kostela stále platí hygienická nařízení, tzn. respirátory a dezinfekce rukou.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi.

 

PROVOZ FARNOSTI V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE

Mše sv. od neděle 3.10. včetně:

neděle: 14.00 a 20.00 (jméno celebranta naleznete v kalendáři)

Svátost smíření:  čtvrtky od 19 hodin (Adoraces možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru). Vstup přes sakristii z Klementina. Jména přítomných zpovědníků naleznete taktéž v kalendáři 

Křty dětí:
nejbližší termíny: info zde

Provoz farní kanceláře: 

Od 1. září máme novou farní asistentku, paní Kateřinu Černou, na kterou je možné se obracet v administrativních, provozních a organizačně - informačních záležitostech (email: [email protected], tel: 222 221 39)
V pastoračních záležitostech (křty, svatby atp.) je možné se obracet na Martina Staňka ([email protected], tel: 222 221 339, 603 804 190)
Technické a provozní informace poskytne Pavel Šimáček (email: [email protected], tel: 222 221 339)

Další kontakty: Tomáš Halík, farář: [email protected]
P. Marek Orko Vácha, farní vikář: [email protected]
P. Samuel Prívara SJ, farní vikář: [email protected]
P. Ondřej Salvet, výpomocný duchovní: [email protected]
Robert Hugo, titulární varhaník: [email protected]
Jan Přibáň, kostelník: [email protected]
Kryštof Hlavnička, kostelník: [email protected]

Další aktivity jsou zveřejňovány průběžně na našem webu a Facebooku.

 

Foto: archiv farnosti

Související články

Komentáře