Články

Máme otevřeno! Aktualizované informace.

Aktuality | Martin Staněk | 4.6.2021 12:51

Podle posledních opatření Ministerstva zdravotnictví a jejich interpretace v Pražské arcidiecézi fungují také kostely a bohoslužby v nich. Je třeba doržovat rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), dezinfikovat si ruce a po celou dobu bohoslužby mít zakrytá ústa i nos respirátorem nebo nanorouškou. Hromadný zpěv není zakázán, nadále jej budeme poněkud omezovat, zejména z důvodu omezených možností zpěvu v respirátoru. Pozdravení pokoje se nadále provádí úklonou bez podávání rukou. Eucharistie se podává stále pouze podjednou způsobou, a to na ruku.

Mše svaté:

V době akademických prázdnin od 1.7. do 30.9. 2021 pouze v neděli ve 20 hodin.

do konce června:
Neděle -  14.00 hodin (do 27.6.!)
Neděle - 20.00 hodin (i v době prázdnin)
Úterý - 18.00 hodin (do 29.6.!)

Nedělní mše sv. se konají v době kademických prázdnin (červenec - září) pouze ve 20 hodin.
Mše sv. na ukončení "akademického roku, který nebyl" se koná v úterý 29.6. od 18.00. Poté se sejdeme ke komorní oslavě na nádvoří.
Při této mši sv. bude také uveden do úřadu P. Samuel Prívara SJ, nový farní vikář Akademické farnosti.

Nadále budeme zveřejňovat promluvy Mons.Tomáše Halíka k příslušné neděli, dostupné zde na webu a na farním Youtube kanálu vždy od soboty ráno.

Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru:

Čtvrtek (jen do 24.6.) od 19.00 do 21.00 bez omezení.
Vstupuje se přes sakristii do kostela.
Přítomnost (či nepřítomnost) konkrétních zpovědníků či doprovázejících sledujte prosíme na webu v sekci Kalendář.

Kurz základů víry

V uplynulých dnech jej úspěšně završilo křtem a biřmováním přes 100 adeptů a pro ně kurz dále pokračuje.
Do konce června se koná již v sakristii za dodržení obvyklých hygienických nařízení. 
V listopadu plánujeme otevřít nový kurz přípravy ke křtu a k biřmování.

Další pravidelné akce

  • Chorální ranní chvály se konají každý pátek od 7.00 v kostele, vstupuje se vchodem přes sakristii.
  • Sportovní aktivity klubu Lazar Betánie se v červnu obnovují ve venkovních prostorách.

  • Film a spiritualita - obnovené promítání filmu s debatou se bude konat v hlavním sále Městské knihovny (Mariánské nám.) ve čtvrtek 17.6. v 19.00. Na programu je film Chlast.

  • Karmel Edith Stein obnovuje pravidelné pondělní mše sv. od 19 hodin na zahradě! (Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5)

Těšíme se na setkání s vámi!

Mons. Tomáš Halík, P. Marek Orko Vácha, P. Ondřej Salvet, Martin Staněk, s. Denisa, s. Irena, Adéla a Petr Muchovi, Pavel Šimáček, a další

___________

Ekonomická situace:

Nejprve se sluší velmi velmi poděkovat všem, kteří zvedli vlnu solidarity a podpořili nás svými dary.  Nesmírně si toho vážíme, drží nás to nad vodou.
V průběhu června chystáme zveřejnit zprávu o farnosti během pandemie, kde naleznete kromě pastorační zprávy též zprávu ekonomickou.

Od března 2020 je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový. Po roce však máme opět možnost konat sbírky při obnovených nedělních bohoslužbách, díky Bohu za to. Do konce srpna budeme pracovat ještě v omezeném počtu zaměstnanců. Pokud vše dobře půjde a vrátí se turisté, mohli bychom se však již v říjnu tohoto roku pomalu zotavit. 
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

farnostsalvator.cz/podporte-nas

Související články

Komentáře