Články

Katechumeni a biřmovanci jsou ve finále

Aktuality | Martin Staněk | 20.5.2021 12:01

Po prodloužené přípravě (od října 2019) se naší katechumeni a biřmovanci konečně dočkají iniciačních svátostí.

V sobotu 22. května 2021, během Vigilie svatodušní, přijme svátosti křtu a biřmování 53 dospělých.

V neděli 30. května 2021, na slavnost Nejsvětější Trojice, přijme z rukou o. biskupa Václava Malého svátost biřmování dalších 51 dospělých.

Obě slavnosti jsou bohužel z pandemických důvodů soukromé a pouze pro limitovaný počet pozvaných příbuzných a blízkých, na našich stránkách však z obou zveřejníme fotoreportáž.

Všichni katechumeni a biřmovanci se připravovali 20 měsíců v Kurzu základy víry, absovovali přes padesát přednášek našich doprovázejících, nadpoloviční většinu z nich online, absolvovali 4 víkendové kurzy ve 3 skupinách (celkem se konalo 12 kurzů), zaměřené k modlitbě, k Bibli, ke spiritualitě, z nich dva poslední se konaly online. Mnozí využili nabídky duchovních rozhovorů, někteří i duchovního doprovázení. Na této cestě je doprovázeli zkušení doprovázející: Tomáš Halík, Petr Vacík, Martin Staněk, s.Denisa, s.Irena,Marek Orko Vácha, tzv. rychlé biřmovance Adéla a Petr Muchovi.

Je nám líto že jsme nemohli katechumeny a biřmovance více představit farnosti, zvláště během všech žehnacích obřadů při nedělních večerních mších, nekonaly se ani obřady vstupu mezi čekatele křtu, ani mezi čekatele biřmování. Rozhodli jsme se však v kurzu pokračovat alespoň do prázdnin a poté ještě v říjnu, aby se všem dostalo potřebné péče. Prosíme také vás, zkušené farníky, o modlitbu a podporu těch, kdo po zaklepání zatím nesměle vstupují do společenství církve.

 

Fotografie ze křtů a biřmování v minulých letech:

Související články

Komentáře