Články

Katechumeni a biřmovanci jsou ve finále

Aktuality | Martin Staněk | 30.5.2021 16:00

Po prodloužené přípravě (od října 2019) se naší katechumeni a biřmovanci konečně dočkají iniciačních svátostí.

V sobotu 22. května 2021, během Vigilie svatodušní od 20 hodin, přijme svátosti křtu a biřmování 52 dospělých. Celebruje Mons. Tomáš Halík, koncelebruje P. Jan Regner SJ.

V neděli 30. května 2021, na slavnost Nejsvětější Trojice, přijme během mše sv. od 16 hodin svátost biřmování dalších 51 dospělých. Celebrovat bude Mons. Václav Malý, světicí biskup pražský.

Obě slavnosti jsou bohužel z pandemických důvodů soukromé a pouze pro limitovaný počet pozvaných příbuzných a blízkých, na našich stránkách však z obou zveřejníme fotoreportáž.

Všichni katechumeni a biřmovanci se připravovali 20 měsíců v Kurzu základy víry, absovovali přes padesát přednášek našich doprovázejících, nadpoloviční většinu z nich online, absolvovali 4 víkendové kurzy ve 3 skupinách (celkem se konalo 12 kurzů), zaměřené k modlitbě, k Bibli, ke spiritualitě, z nich dva poslední se konaly online. Mnozí využili nabídky duchovních rozhovorů, někteří i duchovního doprovázení. Na této cestě je doprovázeli zkušení doprovázející: Tomáš Halík,  Petr Vacík,  Martin Staněk, s.Denisa, s.Irena, Marek Orko Vácha, tzv. rychlé biřmovance Adéla a Petr Muchovi.

Je nám líto, že jsme nemohli katechumeny a biřmovance více představit farnosti, zvláště během všech žehnacích obřadů při nedělních večerních mších, nekonaly se ani obřady vstupu mezi čekatele křtu, ani mezi čekatele biřmování. Rozhodli jsme se však v kurzu pokračovat alespoň do prázdnin a poté ještě v říjnu, aby se všem dostalo potřebné péče. Prosíme také vás, zkušené farníky, o modlitbu a podporu těch, kdo po zaklepání zatím nesměle vstupují do společenství církve.

Fotografie ze křtů a biřmování v minulých letech:

autoři fotografií: J. E. Murín, P. Neubert, V. Dušek

Související články

Komentáře