Články

Nové kurzy v Kolínském klášteře

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 17.5.2021 12:31

NOVÁ NABÍDKA

 

Nově nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line.

Každý den v 8:00 ráno a 20:00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Přihláška k on-line meditacím

KURZY NA JARO/LÉTO 2021

Podobně jako v minulém roce se kurzy budou moci v Kolínském klášteře uskutečnit, pokud bude epidemiologická situace na 3. stupni PES. K účasti na kurzu ve třetím stupni bude podle nových regulí pravděpodobně nutné předložit negativní antigenní/PCR test, který nebude starší více než 48 hodin (antigenní test je zdarma, více zde), nebo potvrzení o adekvátním očkování. Podle současné úpravy je při třetím stupni celkový počet osob na kurzu omezen na 20 (2 skupiny po 10). Z důvodu omezení účasti jsme nuceni účtovat poplatek za jednolůžkový pokoj (500,-Kč/den), aby bylo konání kurzu rentabilní. Některé kurzy budou mít v případě epidemiologicky nepříznivé situace (od 4. stupně PES) náhradní on-line variantu.

Přihlašovat se je možno výhradně přes formulář, na který naleznete odkaz v popisku kurzu - jiné způsoby přihlášení nebudou brány v potaz. V přihlašovacím formuláři je nutné vyplnit zejména položky: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon a email. Dále pak, jestli budete žádat o cenu pro osoby s nízkým příjmem (sleva) a informaci, zda se chystáte přijet autem. Na přihlášku posíláme odpověď zpravidla do 5 pracovních dní. Mějte prosím na paměti, že přihláška je závazná a v případné zrušení účasti z vaší strany se na vás mohou vztahovat stornopoplatky podle Všeobecných podmínek.

Kurz 444 Úvod do kontemplace (3 dny) - KURZ SE USKUTEČNÍ V ON-LINE VARIANTĚ

13.-16.5.2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, drobná práce v klášteře a individuální odprovázení.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí s. Irena Göbelová CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena pobytu a stravy je 2.700,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.800,-Kč), kurzovné je pak 450,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.650,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.750,- Kč). 

Kurz 444 Úvod do kontemplace (3 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

13.-16.5.2021 čtvrtek 18.45 až neděle 13.00

On-line varianta úvodu do kontemplace. Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line úvodu je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. 

Doprovázejí s. Irena Göbelová CSTF a P. Pavel Pola OCD.

Cena za kurzovné je 1.500,-Kč.

Kurz 445 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) - KURZ SE USKUTEČNÍ V ON-LINE VARIANTĚ

20.-23.5.2021 čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a otevřeností (“Mindfulness”), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit všímavost vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže). 

Doprovází Šimon Grimmich. 

Cena pobytu a stravy je 2.700,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.800,-Kč), 

kurzovné je pak 450,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.500,- Kč. Celková cena je tedy 4.650,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.750,- Kč). 

 

Kurz 445 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) - online verze

20.-23.5.2021 čtvrtek 18.45 až neděle 13.00

Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line exercicií je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a otevřeností (“Mindfulness”), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit všímavost vnášet i do každodenních aktivit. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. 

Doprovází Šimon Grimmich. 

Cena za kurzovné je 1.500,-Kč.

Přihláška (kurz 445)

Na tomto kurzu jsou poslední volná místa.

Kurz 446 Meditace Sádhana: Cesta k Bohu (2 dny)

28.-30.5.2021 pátek 18.00 až neděle 15.00

Skupinová i individuální duchovní cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ jsou zácvikem do několika způsobů modlitby a meditace a do zacházení s potížemi při duchovní praxi. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky.

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí Jan Regner SJ a Petr Miklas.

Cena pobytu a stravy je 1.800,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 1.200,-Kč), 

kurzovné je pak 300,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 1.000,- Kč. Celková cena je tedy 3.100,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.500,- Kč). 

Přihláška (kurz 446)

Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.

 

Kurz 446 Meditace Sádhana: Cesta k Bohu (2 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

28.-30.5.2021 pátek 18.45 až neděle 13.00

On-line varianta meditace Sádhany. Podmínkou k účasti na tomto kurzu je dobré internetové spojení s funkčním mikrofonem a webovou kamerou pro každodenní setkávání přes platformu Zoom. Výhodou on-line úvodu je doprovázení v obvyklých podmínkách domova a všedního dne. 

Doprovází Jan Regner SJ.

Cena za kurzovné je 1.000,- Kč

Kurz 447 Filmové exercicie (4 dny)

2.-6.6.2021, středa 18:00 až neděle 15:00

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. 

Kurz se uskuteční v minimálním počtu 10 účastníků. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě (popisek níže).

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Eva Hrubá.

Cena pobytu a stravy je 3.550,- Kč (pro osoby s nízkým příjmem 2.350,-Kč), kurzovné je pak 600,- Kč. Poplatek za jednolůžkový pokoj je 2.000,- Kč. Celková cena je tedy 6.150,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.950,- Kč). 

Přihláška (kurz 447)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 447 Filmové exercicie (4 dny) – online verze (pokud nebude možné konat kurz v Kolíně)

2.-6.6.2021, středa 18:45 až neděle 13:00

On-line varianta filmových exercicií, které staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakci s naším nitrem. Vycházejí z klasických ignaciánských exercicií, které užívají techniku aktivní imaginace. Jsou určené pro milovníky filmů, kteří se nebojí do audiovizuálního díla více ponořit, a tak jej využít na cestě sebepoznání a duchovního života. Nezbytnou podmínkou mít dobré internetové spojení, funkční mikrofon a webovou kameru pro videokonference a individuální rozhovory s doprovázejícím. Důležité je také předplacení služby Edisonline.cz (155,- Kč na měsíc), díky které se můžete legální cestou dostat ke kvalitním snímkům. Také je nezbytné vymezit si čas a prostor, abyste se mohli od středy do neděle věnovat v tichu zhlédnutí filmů a meditaci.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF a MUDr. Eva Hrubá.

Cena za kurzovné je 2.000,-Kč

LETNÍ KURZY

Kurz 451 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie) (7 dní)

4.-11. 7. 2021, neděle 18.00 až neděle 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Na tomto typu kurzu je ubytování na samostatném pokoji. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě. 

Při přihlašování zmiňte (v poznámce) vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF.

Cena kurzu je 7.050,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.950,-Kč).

Přihláška (kurz 451)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kurz 454 Kontemplativní exercicie A (9 dní)

23.7.-1. 8. 2021, pátek 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Franze Jalicse. V přihlášce prosím uveďte (do poznámky), zda potřebujete/nepotřebujete uvedení do kontemplace. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí Samuel Prívara SJ a jáhen Miloš Hrdý. 

Cena kurzu je 8.550,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 6.150,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 4.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 454)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 456 Kontemplativní exercicie B (5 dní)

3.-8. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.

Cena kurzu je 5.150,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.650,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 456)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

 

Kurz 457 Kontemplativní exercicie C (5 dní)

10.-15. 8. 2021, úterý 18.00 až neděle 15.00

Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení (+ skupinová a individuální supervize cvičení), která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí Denisa Červenková CSTF, jáhen Elva Frouz a MUDr. Barbora Peloušková.

Cena kurzu je 5.300,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 3.800,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 2.500,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 457)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

Kurz 458 Ignaciánské exercicie (6 dní)

16.8.-22. 8. 2021, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Klasická verze ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. Na tomto kurzu je ubytování obvykle na samostatném pokoji, výjimečně na sdíleném pokoji. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. František Hylmar SJ, P. Petr Havlíček SJ a Samuel Prívara SJ.

Cena kurzu je 6.500,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.500,-Kč).

Přihláška (kurz 458)

Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

 

Kurz 459 Kontemplativní exercicie D (6 dní)

24.-30. 8. 2021, úterý 18.00 až pondělí 15.00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. V případě nepříznivé epidemické situace se kurz uskuteční v on-line variantě.

Doprovázejí P. Jan Regner SJ, Denisa Červenková CSTF, Šimon Grimmich.

Cena kurzu je 6.100,-Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.300,-Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového pokoje činí 3.000,-Kč (500,-Kč/den).

Přihláška (kurz 459)

Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.

VÝHLED NA PODZIMNÍ KURZY

Kurz 460 Manažer v kontemplaci (2 dny)

1.-3.9.2021, středa až pátek

Kurz je určen pro účastníky v náročných pracovních funkcích, kteří hledají cestu jak vyvážit profesní život s duchovním a lidským růstem. Inspiraci budeme čerpat u křesťanských mystiků, kteří dosáhli vrcholů duchovní zkušenosti a zároveň žili intenzivní činný život (Terezie z Avily, Tomáš Akvinský a další). Seznámíme se s jejich praxí, vyzkoušíme některé druhy meditace a kontemplativní modlitby. Pobyt probíhá v prostém klášterním prostředí, nabízí prostor pro vnější i vnitřní ztišení. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří chtějí prohloubit svou meditační praxi. Součástí je možnost osobních rozhovorů včetně přípravy dlouhodobějšího individuálního meditačního programu.

Doprovázejí Miloš Hrdý a Denisa Červenková CSTF.

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.

Kurz 462 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (6 dní)

19.-25.9.2021, neděle 18:00 až sobota 15:00

Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě).

Doprovázejí Jan Šedivý a Denisa Červenková CSTF. 

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.

Kurz 464 Individuální ignaciánské exercicie (6 dní)

27.9.-3.10.2021, pondělí 18:00 až neděle 15:00

Na tento kurz ještě není otevřeno přihlašování.

 

 

 

Související články

Komentáře