Články

Kalendář radostných událostí 2021

Základy víry | Martin Staněk | 14.5.2021 15:31

 

katechumeni

 

 Sobota 22.5. 2021

18.30 Sraz katechumenů s kmotry v kostele - vstup bokem z nádvoří Klementina; proběhnou přípravné obřady Efeta, volba křesťanského jména  a složení Vyznání víry.

20.00  Bohoslužba Vigilie Svatodušní s obřadem křtu dospělých (zároveň budou biřmováni a přijmou poprvé svátost Eucharistie). Obřad bude streamován na Youtube farnosti.

 

všichni biřmovanci

 

 Úterý 25.5. 19.00 

přednáška KZV s virtuálním nácvikem obřadu biřmování a veškeré informace. S možnosti dotazů do chatu.

   

pomalí biřmovanci 
a rychlí biřmovanci

 

 Neděle 30.5. 2021 16.00 Biřmování. (Biřmuje Mons. Václav Malý) 
 
Sraz v 15.15 s kmotry v kostele - vstup bokem z nádvoří Klementina. Obřad bude streamován na Youtube farnosti.

 

 novokřtěnci a biřmovanci

   Úterý 1.6. 19.00 KZV offline ve venkovních prostorách (dle počasí) se sdílením zážitků ze křtů a biřmování

 

novokřtěnci a biřmovanci

 

 

   

pokračování KZV až do konce června - tzv. Mystagogie - sdílení nově nabytých zkušeností, nejspíše offline ve venkovních prostorách (dle počasí)

 

 

   

novokřtěnci a pomalí biřmovanci            

 

2 víkendy v Kolíně - 11.-13.6. a 18.-20.6.


! Bude průběžně doplněno o další podrobnosti a místo konání KZV přednášek bude upřesněno

 

 

 

 

Související články

Komentáře