Články

Máme pootevřeno - AKTUALIZACE 30.4. 2021

Aktuality | Martin Staněk | 30.4.2021 12:00

Podle nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z 23.4. a jejich interpretace v Pražské arcidiecézi začínají také v novém, méně omezeném režimu, fungovat kostely a bohoslužby v nich.
Ruší se 10 procentní kapacita, nově je třeba dodržovat dvoumetrové odstupy, dezinfikovat si ruce u vchodu a po dobu bohoslužby mít zakrytá ústa a nos respirátorem.
Hromadný zpěv není zakázán, ale nadále jej budeme poněkud omezovat, zejména z důvodu omezených možností zpěvu v respirátoru.
Pozdravení pokoje se nadále provádí úklonou bez podávání rukou.
Eucharistie se podává stále pouze na ruku.


V našem kostele se to týká: 

Nedělních mší ve 14 hodin a ve 20 hodin

Úterních mší v 18 hodin

Čtvrtečních adorací s možností svátosti smíření od 19 hodin

Jiné akce bohužel v době přísných vládních opatření konat nemůžeme. 
Zůstáváme však nadále přítomni na telefonech a mailových adresách ke konzultacím a rozhovorům.

Podrobněji:

Mše svaté:

Od neděle 25.4. ve 14.00 i ve 20.00. Kapacita je omezena dvoumetrovými odstupy návštěvníků, podmínkou účasti na mši jsou respirátory a dezinfekce rukou při vchodu. Registrace ke mši se nevyžaduje.

Úterní bohoslužby jako obvykle v 18.00.

Těm, kdo se nemohou v neděli do žádného kostela dostavit, nabízíme možnost slavit bohoslužbu slova k kruhu rodiny a blízkých, případně i sami, a to podle návodu k domácí bohoslužbě, zveřejňovaném vždy do pátku před příslušnou nedělí zde na webu a na farním Facebooku.

K dispozici také budou nadále promluvy Mons.Tomáše Halíka k příslušné neděli, dostupné zde na webu a na farním Youtube kanálu.

Adorace a svátost smíření:

každý čtvrtek v čase od 19.00 do 21.00 se obnovují pro omezený počet účastníků. 
Přítomnost (či nepřítomnost) konkrétních zpovědníků či doprovázejících sledujte prosíme na webu v sekci Kalendář.

Od 22 ledna 2021 již není k dispozici P. Petr Vacík SJ, byl povolán na nové působiště do české sekce Vatikánského rozhlasu v Římě. Od 1. července t.r. však máme ve výhledu nového kněze.

Vstup bude jako obvykle z Klementina přes sakristii a samotná eucharistická adorace se bude konat v kostele, kde jsou vytápěné lavice.
Zpovědníci a doprovázející (konkrétní jména prosím sledujte v sekci Kalendář) budou na svých obvyklých místech v kryptě, farní kanceláři a kostele, na místě bude kustod, který bude provoz regulovat.

Kurz základů víry se nadále koná online formou streamované přednášky v úterý v obvyklém čase, přítomnost v sakristii stále ještě není možná. 

Další pravidelné akce (úterní meditace, sportovní aktivity, chorální laudy, film a spiritualita...):  
Do odvolání se žádné nekonají, těšíme se na jejich obnovení. V případě úterních meditací se dočasně nabízí jejich online forma

Platí nadále hygienická opatření: ve vnitřních prostorách povinnost mít zakrytá ústa i nos, dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy, při vstupu si dezinfikovat ruce.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás osobně a jednou i bez roušek.

Mons. Tomáš Halík
P. Marek Orko Vácha
P.Ondřej Salvet
Martin Staněk
s. Denisa 
s. Irena 
Adéla a Petr Muchovi

___________

Ekonomická situace:

Nejprve se sluší velmi velmi poděkovat všem, kteří zvedli vlnu solidarity a podpořili nás svými dary.  Nesmírně si toho vážíme, drží nás to nad vodou.
Od března 2020 je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový. Přišli jsme také po většinu roku o možnost nedělních sbírek věřících. Omezili jsme tedy i z důvodů menšího provozu počty zaměstnanců. Pokud vše dobře půjde a vrátí se turisté, mohli bychom se však již v říjnu tohoto roku pomalu zotavit. 
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

 

Výňatek z dopisu Mons. Zdenka Wasserbauera k opatřením z 26.4. 2021:

Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení. Je vhodné zvážit formu hromadného zpěvu. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce. Svaté přijímání se podává „na ruku“.

Související články

Komentáře