Články

Pootevíráme brány - AKTUALIZACE 16.2. 2021

Aktuality | Martin Staněk | 1.2.2021 00:00

"Psi štěkají, ale karavana jde dál" (arabské přísloví)

Počínaje čtvrtkem 28. ledna opět pootevíráme brány našeho kostela alespoň takzvaně na špehýrku a zatím pro omezený počet návštěvníků. 

Týká se to:

Nedělních mší ve 14 hodin - s velmi omezenou kapacitou návštěvníků (10% kapacity  - viz opatření, platící v 5. stupni PES)

NEDĚLNÍ MŠE SV. VE 20 HODIN SE NAKONEC VZHLEDEM K ZÁKAZU VYCHÁZENÍ KONAT NEBUDOU

Úterních mší v 18 hodin (počínaje 16.2.)

Čtvrtečních adorací s možností svátosti smíření od 19 hodin

Jiné akce bohužel v době přísných vládních opatření konat nemůžeme. 
Zůstáváme však nadále přítomni na telefonech a mailových adresách ke konzultacím a rozhovorům.

Podrobněji:

Mše svaté:

Od neděle 31.1. ve 14.00. Kapacita je silně omezena, podmínkou účasti jsou roušky či respirátory a dostatečný odstup. 

Úterní bohoslužby od 16. února vždy v 18.00.

Těm, kdo se nemohou v neděli do žádného kostela dostavit, stále nabízíme možnost slavit bohoslužbu slova k kruhu rodiny a blízkých, případně i sami, a to podle návodu k domácí bohoslužbě, zveřejňovaném vždy do pátku před příslušnou nedělí zde na webu a na farním Facebooku.

K dispozici také budou nadále promluvy Mons.Tomáše Halíka k příslušné neděli, dostupné zde na webu a na farním Youtube kanálu.

Adorace a svátost smíření:

Od čtvrtka 28.1. v čase od 19.00 do 20.30 se obnovují pro omezený počet účastníků. (Po 21.hodině platí zákaz vycházení).
Dočasně pozastavujeme z hygienických důvodů možnost delšího duchovního rozhovoru, pouze po předchozí mailové domluvě s knězem či doprovázejícím.
Od 22 ledna 2021 již není k dispozici P. Petr Vacík SJ, byl povolán na nové působiště do české sekce Vatikánského rozhlasu v Římě, očekáváme však nového kněze, P. Ondřeje Salveta, který se částečně připojí k našemu týmu.

Vstup bude jako obvykle z Klementina přes sakristii a samotná eucharistická adorace se bude konat v kostele, kde jsou vytápěné lavice.
Zpovědníci a doprovázející (konkrétní jména prosím sledujte v sekci Kalendář) budou na svých obvyklých místech v kryptě, farní kanceláři a kostele, na místě bude kustod, který bude provoz regulovat.

Kurz základů víry se nadále koná online formou streamované přednášky v úterý v obvyklém čase, přítomnost v sakristii není v tuto chvíli možná. Víkendová setkání budou také částečně online.

Další pravidelné akce (úterní meditace, sportovní aktivity, chorální laudy, film a spiritualita...):  
Do odvolání se žádné nekonají, těšíme se na jejich obnovení. V případě úterních meditací se nabízí ještě po dva úterky (26.1. a 2.2.) jejich online forma

Platí nadále hygienická opatření: ve vnitřních prostorách povinnost mít zakrytá ústa i nos, dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy, při vstupu si dezinfikovat ruce. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Mons. Tomáš Halík
P. Marek Orko Vácha
P.Ondřej Salvet
Martin Staněk
s. Denisa 
s. Irena 
Adéla a Petr Muchovi

Benefiční salvátorský kalendář fotografií uměleckých intervencí vyšel 17.12. a je stále k dispozici v sakristii

___________

Ekonomická situace:

Nejprve se sluší velmi poděkovat všem, kteří zvedli vlnu solidarity a podpořili nás svými dary. 
Od března je farnost zcela bez příjmů z turistického ruchu, který je pro nás zcela klíčový. Přišli jsme také o možnost nedělních sbírek věřících. Omezili jsme tedy i z důvodů menšího provozu počty zaměstnanců. Pokud vše dobře půjde a vrátí se turisté, mohli bychom se již v říjnu pomalu zotavit. Pastoraci však určitě nezastavíme.
Děkujeme, že jste na nás nezapomněli a podporujete nás, bez vás bychom to opravdu nezvládli!

 

 

 

 

 

 

Související články

Komentáře