Články

Poděkování všem dárcům a dobrodincům

Aktuality | Martin Staněk | 21.12.2020 21:12

V letošním roce nás všechny zaskočily nečekané události. Přinesly mnohé ztráty, ale možná nám i umožnily něco změnit a snad i trochu povyrůst. 

Naše farnost přišla kromě příjmů z turistického ruchu v řádu několika milionů korun, jež nám umožňují vůbec fungovat, především o živé každotýdenní společenství věřících, které máme rádi, a které tuto farnost nese. S malými přestávkami živých setkání se však od března můžeme vidět a slyšet alespoň online, což nás nesmírně těší a nadále budeme alespoň na této formě setkávání ve světě "online" víry pokračovat.

Jsme velice vděčni za vlnu solidarity, která se zvedla a vždy znovu zvedá po každé nedělní promluvě Tomáše Halíka, i za povzbuzující vzkazy, které dárci k příspěvkům připojují. Vidíme, že to má smysl. Děkujeme touto cestou i těm, na které nemáme žádný kontakt a kteří zůstávají v anonymitě.
Díky vám, kdo jste přispěli nebo celoročně přispíváte farnosti, jsme mohli finančně přežít tento rok, zaplatit vše, co jsme byli povinni zaplatit a s nadějí vyhlížet rok nový.
Na darech se nám podařilo díky velké štědrosti získat od začátku roku téměř 900 000 korun, což je úžasné. Jakmile bude rok uzavřen, s radostí tato čísla zveřejníme v podrobnější analýze. Nevzdáváme to a pokračujeme dále!
 
Všem vám patří náš velký dík a těšíme se na osobní setkání.
 
Přejeme požehnané svátky Vánoční a kéž světlo Kristova narození prozáří všechny domovy,
 
 
Tomáš Halík
Martin Staněk
Marek Orko Vácha
Petr Vacík
sestry karmelitky
manželé Muchovi
Pavel Šimáček 
a další a další
 

Související články

Komentáře