Články

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době.

Aktuality | Martin Staněk | 5.10.2020 18:00

Záznam panelové diskuse.

Prof. PhDr. Tomáš HALÍK, Ph.D. (ČKA/ FF UK v Praze)
Doc. PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D. (FP TUL / FF MU v Brně)
PaedDr. ICLic Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D. (FP TUL)
moderace Dr. Robert ŘEHÁK

Prof. Tomáš Halík: Dialog víry a nevíry. V naší době se mění vztah mezi vírou a nevírou. Kategorie „věřící“ a „nevěřící“ přestávají být relevantní pro porozumění duchovní kultuře našeho světa. Zkušenost pandemie má nejen ekonomické, sociální a politické důsledky – mnohé z nich se teprve projeví v budoucnosti – ale také psychologický a kulturní dopad na jednotlivce i velké sociální skupiny. Řada „nevěřících“ si začala klást otázky po smyslu. Víra věřících byla vystavena zkoušce pochybností. Co to znamená pro dialog víry a nevíry?
 
Doc. David Václavík: Sudety – Bohem zapomenutý kraj? Příspěvek se bude věnovat některým vybraným specifikům současné religiozity v oblasti bývalých Sudet. Zaměří se především na vliv sociodemografických změn, kterými tento region prošel v posledních sedmdesáti letech a jejich vlivu na tzv. kulturní paměť a dopad, které měly na náboženské vnímání jeho současných obyvatel. V této souvislosti bude pak zvláštní pozornost věnována tomu, jak chápat vysokou míru tzv. ateizace celé oblasti a zda jde opravdu o ateizmus a jak mu případně rozumět.
 
Dr. Michal Podzimek: Praxe víry v Libereckém kraji. Příspěvek se na pozadí již publikovaného výzkumu autora snaží ukázat, jaká je praxe víry – ortopraxe – některých obyvatel, kteří se explicitně hlásí k určité křesťanské ortodoxii, konkrétně v Libereckém kraji. I pastorační zkušenost autora uvnitř křesťanských komunit ukazuje, že v posledních letech dochází k výraznému posunu chápání spirituálních hodnot a proměně života těmito hodnotami daleko za hranicemi oficiálních církevních učení.
 

Související články

Komentáře