Články

Vstup do katechumenátu 28.6. 2020 (pro frekventanty KZV)

Základy víry | Martin Staněk | 28.6.2020 18:00

V neděli 28. června 2020 od 18.30 hodin proběhne obřad vstupu do katechumenátu. Přijímat kandidáty do katechumenátu bude Mons. Tomáš Halík.  

Sraz zájemců o křest společně s ručiteli – v 18.00 hodin v kostele. 
Náhradní termín vstupu do katechumenátu pro nemocné, těhotné či na zahraničním pobytu bude vyhlášen po dohodě s dotyčnými., předběžně se odehraje v říjnu.

Prosíme o vyplnění drobné administrativy, kterou nám ukládá tzv Kniha katechumenů. ZDE
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se osobní údaje archivují ve farním archivu pouze v papírové podobě.

STRUČNĚ OBŘAD S DŮLEŽITÝMI OTÁZKAMI

roušky, ústenky či šátky s sebou.

18.00 sraz katechumenů a ručitelů v kostele (vstup hlavním vchodem z náměstí), docházka
poučení všech, zvláště ručitelů o průběhu obřadu, malý nácvik v kostele

18.25-18.35 kostel otevřen i pro přátele a příbuzné (poté bude uzavřen tzv. na mříž)
18.35 začátek obřadu

 

Představení žadatelů jmény (představuje Mons.Tomáš Halík/ TH)

Jmenovaný/á vystoupí z řady a směrem k celebrantovi řekne: Jsem připraven/a

Vstupní dialog:

TH: Co žádáte od církve Boží?  žadatelé: Poznání Krista

TH: A proč chcete poznat Krista?   žadatelé: Protože chci patřit mezi jeho učedníky

Následně se TH táže na touhu žadatelů ke sžívání se s církví a seznámení se s Evangeliem, na kterou se odpovídá: Ano

TH se obrací k ručitelům s otázkou: Můžete prohlásit na své svědomí, že tito žadatelé přicházejí s dobrým úmyslem? 

Ručitelé: Ano

Podobně se předsedající táže i celé farnosti

Následuje modlitba, na jejímž konci všichni zvolají: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Označení křížem

Celebrant (za pomoci dalšího kněze) obchází jednotlivé žadatele a za pronášené modlitby je označuje křížem. Ručitelé mohou položit pravou ruku na rameno svého svěřence.

Modlitba

Prosby  za nové katechumeny

Závěrečná modlitba a propuštění katechumenů

Je možné poté zůstat i na mši sv. ve 20 hodin.

 

fotogalerie z roku 2016

foto Petr Neubert

Související články

Komentáře