Články

AKTUALIZOVÁNO. Akademická farnost v době zavirované.

Aktuality | Martin Staněk | 10.3.2020 00:00

Ochranná a preventivní opatření

  • Akademická farnost z důvodu ochranných opatření (pdf) počínaje úterým 10. 3. 2020 až do odvolání ruší všechny mše sv. v kostele Nejsv. Salvátora a všechny ostatní akce.
  • Prosíme všechny o pečlivé zachovávání obecných zásad ochrany před virovou infekcí (viz pokyny Ministerstva zdravotnictví)
  • Prosíme všechny, aby zachovali klid a nepodléhali panice

Pastorace v omezené podobě

Mše a bohoslužby slova

Podle zatím neoficálních informací ohledně rozvolňování opatření (shromáždění do 500 osob) je možné, že první mše sv. se bude konat v našem kostele 31.5. ve 14.00 i ve 20.00 a poté pravidelně až do konce června. Od začátku července do konce září bude jako každý rok slavena pouze jedna nedělní mše sv., a to ve  20 hodin. 

V době omezených možností fyzické návštěvy mše sv. prosíme využijte následujících možností:

Uspořádání soukromé bohoslužby slova v rodině či v menším společenství. Návody k jednotlivým nedělním domácím bohoslužbám naleznete zde: VELIKONOCE 2020 DOMA

Sledování a poslech předtočeného nedělního kázání Mons. Tomáše Halíka na našem YOUTUBE KANÁLU

Poslech mše sv. prostřednictvím rozhlasu RADIO PROGLAS  či sledování mše sv. prostřednictvím televize  TV NOE
Všechny mše online zde: mseonline.cz

Prosíme sledujte web a Facebook farnosti.

Doba Velikonoční 2020 (12.4. - 31.5. 2020)

VELIKONOCE 2020 DOMA - jak prožít s užitkem a radostně nedělní bohoslužbu i mimo kostel


Kurz základů víry

Počínaje úterým 12.5. se již scházíme v úterky v 18.00 v kostele. 
Dočasně jako náhradu nabízíme (pouze) frekventantům loňské nahrávky z přednášek  

Těm, kdo zaplatili na účet kurzovné za víkendy 2B a 2C nabízíme 2 možnosti: vrácení peněz zpět na váš účet  nebo vyčkání, zda se víkendy budou konat v jiném termínu a převedení zaplacené částky tam. Nebude-li možné víkendy konat vůbec, budou všechny již zaplacené částky vráceny.

Víkendová setkání plánujeme na červen, zatím je ve hře více variant pobytu i termínů, prosíme o trpělivost, informace budou rozeslány mailem co nejdříve.

Vstup do katechumenátu, původně plánovaný na 29.3., se odsouvá předběžně na konec června, podrobnosti budou včas zaslány emailem.
Biřmování, původně plánované na 26.4. se odsouvá na říjen 2020. 

Všechny důležité informace jsou frekventantům zasílány emailem, případně je možné se (nepovinně) zapojit do fb skupiny KZV2019.
Děkujeme všem za trpělivost a prosíme, vytrvejte!


Cyklus o manželství (společná příprava na svatbu)

od 20.4. do 25.5. probíhá formou online videokonference pro již dříve přihlášené.

Již dohodnuté individuální přípravy na svatbu budou nadále pokračovat na dálku, tedy přes Skype nebo podobná média.


Křty dětí

Již přihlášení zájemci, kteří museli odložit křty svých ratolestí z března, dubna i května, budou obeslání mailem s nabídkou speciálních termínů v červnu, a to mimo mši sv. 
Další zájemce prosíme o vyčkání na říjnové termíny.

Další akce

Do odvolání jsou zrušeny i další akce ve farnosti, týká se to zejména dvou setkání v rámci postní intervence Josefa Pleskota, ekumenické bohoslužby ke Dni Země. Kyvadlo však ponecháme v kostele i v době povelikonoční, a rozkýveme je jako symbol nové naděje 31.5.. Noc kostelů se letos v našem kostele pravděpodobně také neuskuteční.


Provoz farní kanceláře

V současné době jsme k dispozici v sakristii 4x týdně k vyřízení nejnutnějších záležitostí, a to mezi 9 a 15h.

V pastoračních záležitostech se prosím obracejte na Martina Staňka: [email protected],
v provozních a administrativních záležitostech na Sandru Krupičkovou: [email protected], tel. +420 724 367 681, 222 221 339 (po-čt 9-13h),
v technických věcech na našeho technického admnistrátora Pavla Šimáčka [email protected], tel: 222 221 339


Ekonomická situace farnosti

Ekonomická rada farnosti v čele s Mons. Tomášem Halíkem připravuje nouzová řešení k financování farnosti. Farnost je z naprosté většiny závislá na turistickém provozu (pronájem kostela ke koncertní činnosti), který ustal a není jisté, kdy bude opět obnoven.  Taktéž nedělní sbírky, které tvoří téměř 20 procent příjmů, se nekonají.  Kněží jsou stále placeni z rozpočtu Arcibiskupství pražského, ale naši další zaměstnanci (pastorační referent - koordinátor farnosti, farní asistentka, technický administrátor - správce budovy, varhaníci a varhanice, kostelníci a úklid) mohou být časem vystaveni finanční nejistotě.
Projekt rekonstrukce ozvučení kostela jsme proto i z těchto důvodů dočasně pozastavili. 
Budeme rádi za Vaši pomoc, například formou Vašeho obvyklého nedělního příspěvku, zaslaného na náš účet. Děkujeme všem, kdo již vyslyšeli naši prosbu!

 

Děkujeme za pochopení,

Mons. Prof. Tomáš Halík, farář,
Martin Staněk, koordinátor
a  farní tým

 

Doplněno: ROZHOVORY (nejen) k aktuální situaci:
- Tomáš Halík - Marek Orko Vácha - Marek Orko Vácha - Proustův koronavirový dotazník

Související články

Komentáře