Články

AKTUALIZOVÁNO. Akademická farnost v době zavirované

Aktuality | Martin Staněk | 10.3.2020 00:00

Ochranná a preventivní opatření

  • Akademická farnost z důvodu ochranných opatření (pdf) počínaje úterým 10. 3. 2020 až do odvolání ruší všechny mše sv. v kostele Nejsv. Salvátora a všechny ostatní akce.
  • Prosíme všechny o pečlivé zachovávání obecných zásad ochrany před virovou infekcí (viz pokyny Ministerstva zdravotnictví)
  • Prosíme všechny, aby zachovali klid a nepodléhali panice

Pastorace v omezené podobě

Mše a bohoslužby slova

V době omezených možností fyzické návštěvy mše sv. prosíme využijte následujících možností:

Poslech mše sv. prostřednictvím rozhlasu RADIO PROGLAS  či sledování mše sv. prostřednictvím televize  TV NOE
Všechny mše online zde: mseonline.cz

Sledování a poslech předtočeného nedělního kázání Mons. Tomáše Halíka na našem YOUTUBE KANÁLU
3. neděle postní: audio - video - text
4. neděle postní: audiovideo
5. neděle postní: video

Uspořádání soukromé bohoslužby slova v rodině či v menším společenství
(návrh struktury: úvodní modlitba, společný úkon kajícnosti, jednotlivá čtení (kalendář , misál), zamyšlení nad slyšeným Božím slovem, přímluvy, modlitba Otčenáš, závěrečná modlitba).
Celou bohoslužbu slova lze proložit zpěvy z Taizé, případně z různých zpěvníků (Mešní zpěvy, Kancionál, Hosana atd.)

Prosíme sledujte web a Facebook farnosti.

Velikonoce

V podobě, v jaké je známe, se velikonoční bohoslužby v kostelích konat nebudou. Připravujeme doporučení a návody, jak Velikonoce prožít s užitkem v kruhu rodiny či nejbližších

Kurz základů víry

Do odvolání neprobíhají úterní přednášky ani víkendová setkání.
Dočasně jako náhradu nabízíme (pouze) frekventantům loňské nahrávky z přednášek ZDE  
Těm, kdo zaplatili na účet kurzovné za víkendy 2B a 2C nabízíme 2 možnosti: vrácení peněz zpět na váš účet  nebo vyčkání, zda se víkendy budou konat v jiném termínu a převedení zaplacené částky tam. Nebude-li možné víkendy konat vůbec, budou všechny již zaplacené částky vráceny.

Vstup do katechumenátu, původně plánovaný na 29.3., se odsouvá zatím na neurčito, ale určitě proběhne.
Biřmování, původně plánované na 26.4. ve 14.00 je prozatím otevřené, ale předpokládáme taktéž jeho posun.
Děkujeme všem za trpělivost a prosíme, vytrvejte!

Cyklus o manželství (společná příprava na svatbu)

plánovaný od 20.4. - prosíme vyčkejte nových informací. Kurz se buď posune, bude-li k tomu vůbec příležitost, anebo zprostředkujeme náhradní řešení - buď formou videokonference ve stávajících časech nebo formou poskytnutí video či audio nahrávek slíbených přednášek.

Již dohodnuté individuální přípravy na svatbu budou nadále pokračovat na dálku, tedy přes Skype nebo podobná média.

Další akce

Do odvolání jsou zrušeny i další akce ve farnosti, týká se to zejména 2 setkání v rámci postní intervence Josefa Pleskota, ekumenické bohoslužby ke Dni Země. Kyvadlo však ponecháme v kostele i v době povelikonoční, a rozkýveme je jako symbol nové naděje.

Provoz farní kanceláře

V současné době pracujeme převážně z domova, v sakristii jsme 2-3x týdně k vyřízení nejnutnějších záležitostí.

V pastoračních záležitostech se prosím obracejte na Martina Staňka: stanek@farnostsalvator.cz, v provozních a administrativních záležitostech na Sandru Krupičkovou: info@farnostsalvator.cz, tel. +420 724 367 681 (po-pá 9-17h).

 

Ekonomická situace farnosti

Ekonomická rada farnosti v čele s Mons. Tomášem Halíkem připravuje nouzová řešení k financování farnosti. Farnost je z naprosté většiny závislá na turistickém provozu (pronájem kostela ke koncertní činnosti), který ustal a není jisté, kdy bude opět obnoven.  Taktéž nedělní sbírky, které tvoří téměř 20 procent příjmů, se nekonají.  Kněží jsou stále placeni z rozpočtu Arcibiskupství pražského, ale naši další zaměstnanci (pastorační referent - koordinátor farnosti, farní asistentka, technický administrátor - správce budovy, varhaníci a varhanice, kostelníci a úklid) mohou být časem vystaveni finanční nejistotě.
Projekt rekonstrukce ozvučení kostela jsme proto i z těchto důvodů dočasně pozastavili.

Budeme rádi za Vaši pomoc, například formou Vašeho obvyklého nedělního příspěvku, zaslaného na náš účet. Děkujeme!

 

Děkujeme za pochopení,

Mons. Prof. Tomáš Halík, farář  a farní tým

 

Doplněno: ROZHOVORY (nejen) k aktuální situaci:
- Tomáš Halík - Marek Orko Vácha - Marek Orko Vácha - Proustův koronavirový dotazník

Související články

Komentáře