Články

Výlet spolku Cesta: putování po Kolínsku s návštěvou zámku Radim 15. 2. 2020

Aktuality | Veronika Mynaříková | 15.2.2020 08:40

Putování začne v obci Pečky, odkud se bude pokračovat po zelené značce do Radimi. Kousek za Dobřichovem se nachází žárové pohřebiště Pičhora, pocházející z raně římského období. V Radimi proběhne prohlídka stejnojmenného zámku. Jedná se o venkovské sídlo střední šlechty s ojedinělou architekturou saské renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasaženém třicetiletou válkou ani barokizací. Po prohlídce zámku a občerstvení v zámecké kavárně se bude pokračovat dále po zelené značce do Klášterní Skalice. Cesta povede obcí Vrbčany, kde stávalo slovanské hradiště z mladší doby hradištní. Kolem kostela sv. Václava je dodnes zachován okrouhlý val s příkopem, jeho stáří však není zatím známé. V Klášterní Skalici se nacházel cisterciácký klášter, který byl založen roku 1357. Nejvýznamnější a nejimpozantnější stavbou byl chrám Milostné Panny Marie, který měl svou velikostí a krásou konkurovat svatovítské katedrále i sedleckému klášternímu chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z kláštera se dodnes bohužel dochoval pouze 10 metrů vysoký a 4 m široký gotický pilíř. Z Klášterní Skalice putování povede do Kouřimi, kde bude výlet zakončen.

Celá trasa měří cca 18,5 km.
Sraz je v sobotu 15. 2. 2020 v 8.40 na Masarykově nádraží v Praze u prodejen jízdenek.
Vlak Os 9321 do Peček (cílová stanice Kolín) odjíždí v 9.00.
Předpokládaný návrat do Prahy je kolem 19. hod.

Prosíme, hlaste se do čtvrtka 13. 2. 2020 (včetně) e-mailem na: [email protected]

Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře