Články

ADVENT A VÁNOCE 2019

Aktuality | Veronika Mynaříková | 30.11.2019 18:00

V neděli 1. 12. začíná doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní a Vánoční jak liturgicky – zpěvem rorátů, tak i kulturně – v podobě benefičních koncertů.

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je. 

Historie rorátů      Roráty v pražské katedrále

Během Vánoc, tedy od 23.  prosince do 3. ledna, nenabízíme běžný farní program jako během akademického roku.

Letos poprvé bude možné prohlédnout si unikátní vláčky poháněné párou z první třetiny 20. století ze sbírky Roberta Huga. Vláčky se rozjedou sakristii v těchto dnech:

25. 12. 15.30 – 17.00, 26. 12. 16.00 – 18.00, 27. 12. 16.00 -18.00, 28. 12. 16.00 – 18.00, 29. 12. 15.00 – 17.00, 30. 12. 16.00 – 18.00.

Jste srdečně zváni!

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PROHLÍDKY BETLÉMA U SALVÁTORA

Úterý 24. 12.

  • 24.00 – půlnoční mše sv., vigilie slavnosti Narození Páně, celebruje Mons. T. Halík. Vánoční hudba a improvizace. Účinkují: Robert Hugo, varhany, Jiří Stivín, flétna, Jakub Kydlíček, zobcová flétna, Ondřej Šmíd, zpěv, a další.

Středa 25. 12.

  • 14.00 - Mše sv. – slavnost narození Páně, celebruje Mons. T. Halík. 
  • 13.30 – 14.00, 15.00 – 15.30 - prohlídka betléma

Nedělě 29. 12.

  • 14.00 - Mše sv., celebruje Mons. T. Halík. 
  • 13.30 – 14:00, 15:00 – 15:30 - prohlídka betléma
  • 20.00 - Mše sv., celebruje Mons. T. Halík. 
  • 19.30 – 20.00, 21.00 – 21.30 - prohlídka betléma

Středa 1. 1. 2020

  • 14.00 Mše sv. - slavnost Matky Boží Panny Marie, celebruje Mons. T. Halík.
  • 13.30 – 14.00, 15.00 – 15.30 - prohlídka betléma

 

BENEFIČNÍ KONCERTY U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA 16. 12. 2019  a 11. 1. 2020
V pondělí 16. prosince od 20:00 se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Sboru a orchestru Univerzity Karlovy.

Účinkující:Bronislava Smržová Tomanová, soprán, Petra Vondrová, alt, Michal Foršt, tenor, Petr Sejpal, bas, Martin Maxmilian Kaiser, varhany. Dirigent: Haig Utidijan.

Před Rybovou mší zazní tentokrát ještě krátká skladba inspirovaná biblickým příběhem z Markova evangelia (Mk 4, 35), v němž Ježíš k úžasu svých učedníků utišil moře při větrné bouři – Calming of the Sea, jíž složila současná americká hudebnice Susan Martin. Orchestr UK měl tu čest zahrát světovou premiéru této skladby v květnu letošního roku, v Českém muzeu hudby. Sólisté: Jan Knettig, housle, Henry Majer, violoncello.

Sbor a orchestr UK u nás hraje bez nároku na jakýkoliv honorář, za což jim patří velké díky.

Benefice přispěje na podporu neziskové organizace LORM, která od roku 1991 poskytuje pomoc a podporu hluchoslepým a jejich rodinám.

 

V sobotu 11. ledna 2020 od 18.30 se uskuteční v našem kostele tradiční benefice Salvátorské scholy. Tentokrát si přizvala hosta, a to orchestr KMZČCH. Zazní skladby známé i méně známé

Jakuba Jana Ryby, dále skladby Zdeňka Lukáše, Jana Campana Vodňanského a dalších. Výtěžek z benefice bude určen pro Společnost E, neziskovou organizaci, která již od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií.

Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, prosíme však o štědrou ruku.

 

ADVENTNÍ REKOLEKCE: Examen aneb jak hledat Boží stopy ve svém životě, 15.12.2019, 16.00 – 19.30, Loreta Praha
Zveme vás na adventní ztišení “Examen aneb jak hledat Boží stopy ve svém životě” v klášteře kapucínů na Hradčanech. Program zahrnuje krátkou tematickou úvahu, osobní meditaci a společnou biblickou modlitbu. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Počet účastníků je omezen, prosíme o předběžnou registraci na [email protected]

 

VÁNOČNÍ KAFE PO MŠI – neděle 22. 12. ve 21.00

V neděli 22. prosince po večerní mši sv. vás zveme k přátelskému posezení v sakristii na Kafe po mši. Drobné občerstvení z vašich kuchyní je vítáno.

 

MÁME OTEVŘENO!

Středa 18. 12.  bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, instalaci a zdobení vánočních stromků do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoli mezi 10.00 – 15.00. Děkujeme!

Salvátorský betlém

Základem salvátorského betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami z počátku 20. století. Kvalitní práce ze dřeva je doplněna několika sádrovými figurami. Zajímavá je také postava pastýře s troubou - je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Dílna Jana Procházky zhotovila hodně podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediný. Sídlem firmy byla Příbram, č.208 – III. , u Svaté Hory. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854 – 1944), v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. 
V kostele sv. Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA

Ve čtvrtek 12. 12. a 19. 12. bude možné od 19.15 do 21.30 přijít do sakristie na adoraci a ke svátosti smíření.

 

SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ 2020 EST ARRIVÉ!

Již šestý salvátorský autorský nástěnný kalendář na rok 2020 si od poloviny prosince můžete zakoupit po všech bohoslužbách v sakristii i v kostele. Kalendář obsahuje 13 barevných fotografií převážně z událostí uplynulého roku.  Autorem všech fotografií je Martin Staněk. Formát A3, 14 listů. Cena: 200 Kč. 

 

ADVENT V NAŠEM KOSTELE V MINULÝCH LETECH:

Fotografie hvězdné nebe - Advent a Vánoce 2015

Fotografie - advent  2014

 

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní roku 2013

 

 

foto © Martin Staněk

Související články

Veronika Mynaříková

Komentáře