Články

Květná neděle - Ingrediente, 14.4. 2019

Aktuality | Marta Mills | 14.4.2019 20:00

 

 

 

Obě mše sv. (ve 14.00 a 20.00) začínají na Studentském nádvoří Klementina (vstup kousek od vchodu do sakristie), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv olistěné ratolesti). Po vstupudo kostela pokračuje mše běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.

20.00 INGREDIENTE

Večerní mši svatou hudebně doprovodí projekt Ingrediente. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl a Jiří Hodina, interpret greogoriánského chorálu a vedoucí hudebního projektu Mantaban.

Obsazení:

Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Tomáš Reindl  - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Eva Bublová - varhanní improvizace
Jan Jirucha -  trombon
Mélusine de Pas – viola da gamba

 

 

Související články

Komentáře