Články

Výlet spolku Cesta: z Klášterce nad Ohří do Kadaně, sobota 13.4.

Nezařazeno | Marta Mills | 13.4.2019 07:10

V dubnu vás zveme na putování krajem na pomezí Doupovských a Krušných hor. Vlakem se dopravíme do Klášterce nad Ohří – města, kde v roce 1794 hrabě František Josef Thun a J.N. Weber založili slavnou porcelánku. Ze zámeckého parku se vydáme po červené na kopec k zřícenině hradu Lestkov, odkud seběhneme zpátky k řece Ohři a podél ní dojdeme do Kadaně.

Město Kadaň  bylo roku 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Jednou z mnohých pozoruhodností města je františkánský klášter, který vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. Od roku 2014 usiluje město Kadaň ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým o zařazení tohoto kláštera na tzv. národní indikativní seznam „kandidátů“ pro zápis mezi památky Světového dědictví UNESCO. Po komentované prohlídce kláštera vystoupáme na Svatý vrch s malou rozhlednou. Celá trasa měří celkem cca 15 km.

Sraz je v sobotu 13.4.2019 v 7.10 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna jízdenek). Nákup společné jízdenky.
Vlak R 614 Krušnohor do Klášterce nad Ohří odjíždí v 7.32.
Předpokládaný návrat do Prahy je v 20.30. Jídlo na celý den s sebou.

Prosíme, hlaste se nejpozději do čtvrtka 11. dubna 2019 (včetně) emailem: [email protected]

Za výletní spolek Cesta 
Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

foto: chomutovskydenik.cz

Související články

Komentáře