Články

Vstup mezi čekatele křtu 10. 3. 2019

Základy víry | Martin Staněk | 10.3.2019 18:45

Zařazení mezi čekatele křtu 10. 3. 2019

 

Struktura obřadu:

18.45 sraz s kmotry v sakristii (vstup zadem z Klementina)

18.55 docházka, vysvětlení obřadu, organizační záležitosti

19.50  odchod do kostela - kmotři na rezervovaná místa v kostele (oba boční bloky lavic - 24 míst + 3 přední lavice na obou stranách - 30 míst), katechumeni s židlemi do presbytáře (po obou stranách presbytáře).

20.00 začátek mše sv., udílení popelce (kdo nebyl ve středu, může přijmout nyní)

20.25 - 20.40 kázání

20.40 obřad zařazení mezi čekatele křtu

všichni stojí, M. Staněk čte úvodní oslovení

Kněz: ať tedy předstoupí spolu se svými kmotry

kmotři se přesunou ze svých lavic do presbytáře a postaví se za stojící katechumeny

Kněz s asistencí se přesune s mikrofonem ke svatostánku a osloví nejprve celé shromáždění

poté se obrací ke kmotrům

kněz: Před Bohem a před shromážděním církve se vás tedy ptám: můžete potvrdit, že vaši kmotřenci připravují na svůj křest a na život v církvi poctivě a svědomitě, a jste přesvědčeni o tom, že mohou být zařazeni mezi čekatele křtu?

Poté se kněz obrací k celému shromáždění a nakonec i ke katechumenům:

........

Proto se i vás nyní ptám před tváří církve: Chcete mít plnou účast na životě církve Kristovy, chcete být pokřtěni a biřmováni a chcete spolu s námi z jednoho stolu jíst chléb života a pít z kalicha spásy?

Následuje prohlášení o přijetí mezi čekatele křtu, modlitba a přímluvy, požehnání, propuštění: Jděte v pokoji

Kmotři se vracejí na svá místa, katechumeni odcházejí do sakristie

Následuje slavení eucharistie a obvyklý pořad mše sv.

Související články

Komentáře