Články

Kalendář radostných událostí v životě katechumenů a biřmovanců 2019

Základy víry | Martin Staněk | 17.1.2019 00:00


"Kalendář radostných událostí" - leden až červen 2019

 

 

 komu určeno

všichni

 

 Středa 6. března 2019 (Popeleční středa) 19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce

 

 

I katechumeni mohou při mši sv. přijmout svátostinu  - znamení popele na čelo.

biřmovanci          
(katechumeni volitelně)

 

 

 

Kdykoliv - svátost smíření před přijetím biřmování (není nutné přijmout tuto svátost v Akademické farnosti).  Katechumenům se nabízí "rekapitulační" duchovní rozhovor před přijetím křtu.  Kněží  a  sr.Irena ve čtvrtky a úterky, duchovní rozhovory s ostatními (sr.Denisa, manželé Muchovi, Martin Staněk) po dohodě.

 

katechumeni

 

 

     

 Neděle 10. března 2019 (1.neděle postní)

 

 

 Při mši sv. ve 20 hodin proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu (jinak též obřad Vyvolení). Sraz  bude i s kmotry  v 18.45 v sakristii.  Obřad proběhne po kázání,  katechumeni poté odcházejí  do sakristie.

 

 

 Přítomnost kmotra je důležitá, není však podmínkou vstupu. Kdo již předem ví, že se z vážných důvodů nemůže účastnit, nechť kontaktuje M.Staňka.

 

 

 

katechumeni

 

 Všechny postní neděle

 

 

 

Začíná finální intenzivní příprava ke křtu. O všech nedělích budou při večerní mši sv. po kázání probíhat obřady žehnání + tzv. skrutinia  (2., 3. a 4. neděle postní).  Skrutinia mají být pro čekatele křtu povinná, samozřejmě nemoc, dopravní nedostupnost, starost o rodinu atd. omlouvají z účasti. Během postních nedělí budou také předány tzv. poklady víry – Credo a Otčenáš.

podrobněji program nedělních žehnání katechumenů.

Sraz bude vždy ve 20h u mříže v kostele po obou stranách, pak průvod ve čtyřstupu k oltáři, zde krátká úklona a ústup do rezervovaných lavic - po kázání předstoupení před oltář (či spíše okolo oltáře - podle počtu), kde proběhne žehnání, přímluvy atd., pak odchod do sakristie.

 

1.neděle postní 10.3. - vstup mezi čekatele křtu po kázání, odchod do sakristie

2.postní 17.3. 20.00 - průvod, po kázání žehnání katechumenů, odchod do sakristie

3.postní 24.3. 20.00 - průvod, po kázání 1.skrutinium s předáním Creda, odchod do sakristie

4.postní 31.3. 20.00 - průvod, po kázání 2.skrutinium, odchod do sakristie

5.postní 7.4. 20.00 - průvod, po kázání 3.skrutinium s předáním modlitby Otčenáš

Květná neděle - není stanoven zvláštní program pro katechumeny

 

 

 

 

pomalí biřmovanci a katechumeni

 

 Víkendy KZV 4A 8. - 10.3. 2019      KZV 4B 22. - 24.3. 2019    KZV 4C 5. - 7.4. 2019

 

   

rychlí biřmovanci

 

 Víkendy: 

 

 

 

 

 

 Velikonoce 2019

 

všichni

 

 Květná neděle 14.4.

 

 

 Na mše sv. ve 14 i ve 20 hodin si přineste vlastní ratolesti, obřady začínají na nádvoří

 

 

 

Zelený čtvrtek  18.4. - 18.00 mše sv. na památku Večeře Páně 

   

pomalí biřmovanci

 

Obřad přijetí do katolické církve (po kázání). Týká se těch, kdo byli pokřtěni v jiných církvích.  Sraz v 17.15 s kmotry v sakristii.  

 

pomalí biřmovanci a nově přijatí do církve

 

Společné první sv. přijímání.  Týká se těch, kdo se připravují k biřmování a dosud nechodili ke svátostem, též nově přijatých do církve.

 

 

 Velký pátek 19.4. - 18.00  Bohoslužba na památku Umučení Páně.

 

 

 

 

katechumeni

 

 Bílá sobota 20.4.

18.30 Sraz katechumenů s kmotry v sakristii; proběhnou přípravné obřady Efeta, volba křesťanského jména  a složení Vyznání víry.

21.00  Bohoslužba Velikonoční Vigilie s obřadem křtu dospělých (zároveň budou biřmováni a přijmou poprvé svátost Eucharistie). Obřady začínají na nádvoří.

 

nově pokřtění a všichnibiřmovanci

 

 Úterý 23.4. 19.00 

Radostné setkání po křtu s novokřtěnci (feedback)  a vysvětlení obřadu biřmování (biřmovanci). Pozor, v úterý 30.4. se klasické KZV nekoná, srdečně však zveme na ekumenickou bohoslužbu!

   

pomalí biřmovanci 
a rychlí biřmovanci

 

 Neděle 5.5. 2019 14.00 Biřmování. (Biřmuje Mons. Václav Malý) 
               
   Sraz ve 12.45 s kmotry v sakristii.

 

 

   

 

katechumeni a biřmovanci

 

 

   

pokračování KZV až do konce června - tzv. Mystagogie - sdílení nově nabytých zkušeností, přednášky, diskuse....

 

 

 

 

rychlí biřmovanci (a částečně pomalí)

 

 

 

 Mystagogický víkend  s manželi Muchovými (datum a místo bude upřesněno)

 

novokřtěnci a pomalí biřmovanci            

 

Mystagogický víkend  s Martinem Staňkem  7.-9.6. 2019 v Jítravě   přihláška brzy v extra článku

 

ADMINISTRATIVA ke křtu i k biřmování se objeví na webu během února 2019 
Případné dotazy kolem administrativy zodpoví Marta Mills ([email protected])

Kmotři

Dle církevního práva by kmotr měl být pokřtěný i biřmovaný katolík, který je zároveň praktikujícím křesťanem. Pokud nikdo takový v vašem okolí neexistuje (nebo odmítá být kmotrem), nejedná se o podmínku křtu nebo biřmování. Doporučujeme však hledání nevzdávat, a to i mezi kolegy z rychlých biřmovanců (případně pomalých).

K řešení stávajících sňatků, uzavřených před křtem či biřmováním:

Svatba nepokřtěného s nepokřtěným na úřadě – není třeba nic zplatňovat, manželství je přirozeně platné.
Svatba nepokřtěného s katolíkem na úřadě (a naopak) – sňatek je církevně právně neplatný, je třeba jej buď sanovat (administrativně pomocí žádosti biskupovi zplatnit zpětně k datu civilní svatby) nebo konvalidovat, tzn. absolvovat novou svatbu v kostele, tentokrát  již jen jako církevní obřad bez nutnosti civilního vyřizování. Manželství je pak nejen platné, ale i svátostné.
Svatba nepokřtěného či pokřtěného s katolíkem v kostele – samozřejmě platný sňatek, okamžikem křtu se stává manželství navíc plně svátostným.
Všechna zplatnění  se týkají jen těch manželství, ve kterých je výslovná vůle obou stran ve svazku setrvat až do konce.

Pro složitost manželského církevního práva raději prosím kontaktujte Martina Staňka na [email protected]

 

Související články

Komentáře