Články

Mše sv. za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta 2.11. 2018

Aktuality | Martin Staněk | 2.11.2018 19:00

Requiem W. A. Mozarta v podání souboru Capella Regia, sboru a sólistů:  Eva Müllerová, Kamila Mazalová, Ondřej Šmíd, Jan Líkař. Dir. Robert Hugo. Mši sv. celebruje P. Petr Vacík SJ.

Akademický kostel Nejsv. Salvátora - pátek 2. listopadu 2018 v 19.00 hodin.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradiciVzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev.

Requiem Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Mozart byl však uprostřed práce přemožen infekční nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil. První představení zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době dobře známá v celé Evropě.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční.  Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky.

fotogalerie 2006   fotogalerie 2015

Související články

Komentáře