Články

Přijetí mezi čekatele biřmování

Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 20.5.2018 20:00

 

 

 

20.5. 2018 ve 20 hodin

Obřad přijetí mezi čekatele biřmování se koná na Letnice, v neděli 20. května 2018 při mši sv. ve 20 hodin.
Srdečně zveme pomalé biřmovance, kteří chtějí svoji právě probíhající přípravu k přijetí svátosti biřmování strvrdit v liturgickém obřadu.
Smyslem této liturgické slavnosti je nejen přihlášení se ke svému křtu, který většinou proběhl v raném dětství, ale i určitá duchovní rekapitulace a nadechnutí se do druhé poloviny přípravy. Obřad je určitou obdobou vstupu do katechumenátu.

Sraz všech biřmovanců se svými kmotry bude v sakristii v 19.00.
Po mši sv. je možné připravit malé občerstvení (iniciativa zdola vítána).

Přihláška k obřadu

Stručné shrnutí obřadu:

průvod na začátku mše sv.
homilie
shromáždění kolem oltáře spolu s kmotry
vyznání víry
potvrzení úmyslu ze strany biřmovanců
oslovení kmotrů i celého společenství
přímluvy
požehnání
eucharisticka bohoslužba

Nácvik obřadu: v úterý  15.5. na konci přednášky KZV

Související články

Komentáře