Články

Rozlučka s P. Janem Regnerem SJ, neděle 4.2.

Aktuality | Marta Mills | 4.2.2018 20:00

 V neděli 4. února se při a po večerní mši rozloučíme s Jendou Regnerem! P. Jan Regner SJ u nás ve farnosti a v kolínském klášteře působil 8 let a stal se nezaměnitelnou součástí našeho společenství. Pojďme společně zamáčknout slzu a rozloučit se s Jendou po mši sv. (která začíná ve 20.00) v sakristii kostela. 

P. Jan Regner SJ odchází do Akademické farnosti Olomouc.

Narodil se 10. července 1974 v Náchodě. Po maturitní zkoušce v Praze krátce pracoval jako umělecký řezbář a sochař v Ateliérech Břetislava Kafky pro práce chrámové v Červeném Kostelci. Školní rok 1993-94 strávil v Teologickém konviktu v Litoměřicích a rok následující pak ve vojenské službě. V roce 1995 vstoupil k jezuitům. V letech 1997-2000 studoval filozofii v Krakově. Od srpna 2000 do září 2001 působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. Od září 2001 do června 2002 dále spolupracoval s českou redakcí, především v rámci cyklu vzdělávacích pořadů Víra a rozum a jako webmaster internetových stránek RadioVaticana.cz. V letech 2001-2005 studoval teologii na římské Gregoriánské univerzitě. Od června 2004 do dubna 2007 působil v Praze při kostele sv. Ignáce. V letech 2004-2006 pracoval v redakci bulletinu Jezuité, nejprve jako předseda redakční rady, později jako odpovědný redaktor. V roce 2006 obhájil na KTF UK diplomovou práci. Nyní je odpovědným redaktorem internetových stránek českých jezuitů.  Od dubna 2010 působí opět v Praze při kostele sv. Ignáce a v akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora. V roce 2017 obhájil disertační práci na KTF UK v Praze a získal titul Th.D. V únoru 2018 začíná pracovat v novém působišti - jako farář Akademické farnosti Olomouc.

foto M.Staněk 2011

Související články

Komentáře