Články

XXIII. Popelec umělců 14.2. 2018


XXIII. POPELEC UMĚLCŮ 

STŘEDA 14.2. 2018

17.30 hodin /  Dvojí domov. Divadelní představení autorské trojice Lucie Trmíková/ Jan Nebeský/ David Prachař na motivy Jana Čepa. Koná se v sakristii (kapacita omezena). Vstupné dobrovolné, přístup z nádvoří Klementina od 17.10 hodin. (MAPKA VCHODU)

19.00 hodin / Bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. 
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Eva Bublová.

20.30 hodin / Vernisáž umělecké instalace Daniela Pitína s názvem Zpovědnice. 
Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.

 V pořadí XXIII. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.


NEBESKÝ-TRMÍKOVÁ-PRACHAŘ: DVOJÍ DOMOV / Z ČEPA

scénář: Lucie Trmíková
režie: Jan Nebeský
hudba: Martin Dohnal
výtvarná spolupráce: Igor Korpaczewski
scéna: Jan Nebeský a Igor Korpaczewski
hrají: Ondřej Pavelka, Lucie Trmíková, David Prachař

Prozaik a esejista Jan Čep ve svém díle často hovoří o druhém světě, který je našim očím skrytý, o druhém domovu, ve kterém, jak Čep věří „budou všechny věci přítomny zároveň a touha nebude utrpením, nýbrž slastí bez konce. Uvidíme se tam tváří v tvář, ne už jenom v zrcadle a podobenství, a jizvy našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy“. Brány této druhé reality se skrze texty Jana Čepa v  inscenaci s názvem Dvojí domov pokusí otevřít tvůrci Lucie Trmíková, David Prachař a Jan Nebeský, aby také v naší sakristii otevřeli postní dobu. Tvůrčí trojlístek doplní herec Ondřej Pavelka, hudebně Čepovy texty zvnitřnil Martin Dohnal. Výtvarně inscenaci oživí Igor Korpaczewski.

„Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

 

Daniel Pitín – Zpovědnice

Popeleční středa – Velký pátek 2018
vernisáž: 14. února 2018 v cca 20.30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19.00 hodin)

Ve své postní umělecké intervenci zacílí Daniel Pitín na starobylý druh kostelního mobiliáře: na raně barokní zpovědnice. Právě na nich se v hlavním kostele jezuitského Klementina nachází unikátní série soch svatých apoštolů od Jana Jiřího Bendla. Jde o jeden z nejcennějších uměleckých souborů, který se v dnešním akademickém kostele u Karlova mostu nachází. Salvátorské „skříně na hříchy“ drží také ještě jiný prim: jsou v Praze pravděpodobně nejstarším dochovaným dokladem tohoto kdysi inovativního kostelního prvku. Prvku, který ale již neslouží svému účelu. A když, tak jen výjimečně. To, co bylo kdysi funkční, moderní a praktické, dnes prakticky vypadlo z „kostelního provozu“ a ustoupilo osobnější dialogické formě zpovědi. Staré zpovědnice u Nejsvětějšího Salvátora tak dnes slouží už jen jako doplňkové kulisy celkové barokní atmosféry chrámu. Pro někoho jsou to vítězné oblouky. Nebo černozlaté „podstavce“ pro dvanáct bělostných soch. Pro někoho je tu podvědomý strach z dávného církevního tmářství a manipulativní moci nad osudy jednotlivců. A někdo je vůbec nevnímá, a pokud ano, tak jako zdobný obklad bočních stěn. Lidé se do nich tisknou už jen v zimě, když v přeplněném kostele hledají únik z ledové kamenné dlažby…… Tím jak Daniel Pitín zasazuje zpovědnice do kontextu vlastní umělecké vizuality, propůjčuje těmto malým nabitým kostelním vestavbám novou aktualitu, jakoby je probouzel ze staletého spánku a stavěl mosty mezi námi a těmi, kteří tu kdysi poklekli. Zpovědnice se tak možná znovu alespoň na chvíli stanou podnětem k introspekci a hlubšímu přemýšlení i pro dnešní návštěvníky.  (redakčně kráceno, převzato z webu ctu-uk.cz)

Norbert Schmidt, kurátor


Daniel Pitín (* 1977) vystudoval pražskou AVU (1994-2001), ateliéry klasické malby u profesora Zdeňka Berana a konceptuální tvorby profesora Miloše Šejna. Pitín je především malířem, ale pracuje i s médiem filmu a videoartu či instalace. Z posledních samostatných výstav uveďme např. The Mechanical Flowers, Nicodim Gallery, Los Angeles, USA (2017);  Baroque Office, hunt kastner, Praha (2016), Traps, Charim Gallery, Vídeň, Rakousko (2013);  Cover Story, Boulder Museum of Contemporary Art, USA; KUNSTWERKE, hunt kastner, Prague; Daniel Pitín – solo show, Mihai Nicodim Gallery, Los Angeles, USA (2012).

 

ARCHIV POPELCŮ UMĚLCŮ

Popelec umělců 2008 (ČT) - Popelec umělců 2009 (ČT) 
- Popelec umělců 2010 (foto)Popelec umělců 2011 (ČT)Popelec umělců 2012 (ČT) 
- Popelec umělců 2013 (foto) - Popelec umělců 2014 (foto)Popelec umělců 2015 (foto) 
- Popelec umělců 2016 (foto) - Popelec umělců 2017 (foto)

 

foto © Petr Neubert

Související články

Komentáře