Články

Výlet spolku Cesta: trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech - sobota 13. ledna

Aktuality | Marta Mills | 13.1.2018 08:10

 

V prvním měsíci nového roku vás srdečně zveme na výlet do místa, kde ticho, klid a ztišení vládne pořád. Tím místem je ženský trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech nedaleko Křečovic. Sestry trapistky přišli do Čech v roce 2007 na pozvání kardinála Vlka z italského Vitorchiana. Komunita žije podle řehole sv. Benedikta a jeho charakteristického „Ora et labora“ neboli „Modli se a pracuj“. Na živobytí si sestry vydělávají prací na poli, v ovocných sadech, pěstováním zeleniny, chováním včel, pečením tradičních italských sušenek, ale také i psaním ikon.

Naše návštěva kláštera začne modlitbou v 12.15, následně spolu poobědváme v domě pro hosty a poté budeme mít možnost pohovořit si s jednou ze sester o životě v trapistickém klášteře. Otevřen bude i obchůdek s místními výrobky.

To vše bude doplněno krátkou procházkou k nedalekým Psaným skalám (celkem cca 4 km) na úvod výletu, a na jeho závěr to bude dalších cca 5 km do Křečovic, odkud se budeme vracet autobusem do Benešova.

Sraz je v sobotu 13. 1. 2018 v 8.10 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna jízdenek). Vlak „R 707 Vojtěch Lanna“, kterým se dopravíme nejprve do Benešova, kde přestoupíme na autobus do Nahorub, odjíždí v 8.31. Předpokládaný návrat do Prahy je v 18.30.

Počet účastníků výletu je tentokrát omezen na 15 osob.

Prosíme, hlaste se nejpozději do středy 10. 1. 2018 na email: spolekcesta(zavinac)email.cz

Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

Itinerář:

 8.10 – sraz na Hlavním nádraží v Praze před ČD centrem – prodejna jízdenek
 8.31-10.00 – cesta vlakem a autobusem do Nahorub - vlak R707 „Vojtěch Lanna“ do Benešova a odtud autobusem s odjezdem v 9.20 do Nahorub
10.00-12.00 – vycházka k Psaným skalám s tajemnými prastarými nápisy, kulturní památka
12.15-12.30 – modlitba v klášteře
12.35-13.10 – společný oběd v domě pro hosty
13.15-14.00 – rozhovor s jednou ze sester v hovorně
14.00-cca 15.00 – návštěva obchůdku atd…
15.00 – pěšky do Křečovic cca 5,2 km – místa natáčení filmu „Vesničko má středisková“ a památníku hudebního skladatele Josefa Suka.
17.03 – odjezd autobusem z Křečovic do Benešova a odtud návazně vlakem R 708 „Matthias Braun“ do Prahy s odjezdem 17.49
18.27 – příjezd do Prahy

Související články

Komentáře