Články

PODPOŘTE NÁS, PODPOŘÍME VÁS

Aktuality | Martin Staněk | 4.12.2017 00:00

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM

Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. Děkujeme panu
Filipovi, panu Tomášovi, paní Karin, paní Marcele, panu Igorovi, paní Alexandře, panu Petrovi, panu Mojmírovi, panu Davidovi, panu Miroslavovi a panu Janovi. Díky, vaší podpory si velice vážíme!

Nedělní sbírky v kostele a dary

- Primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, víno, údržba, telefon…)
(vyjma desti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační programy arcidiecéze)
- tvoří pouhých 18 % našich příjmů. Dary na provoz tvoří necelá 4% našich příjmů.
- Průměrný týdenní příspěvek návštěvníka nedělní mše sv. je dlouhodobě 26 Kč


Přispějte prosím na:

běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, telefony ...) variabilní symbol 1111

anebo Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně - var. symb. 2222

anebo rekonstrukci průčelního okna kostela - var. symb. 1601                                           

(k 30.11. vybráno 7000 Kč, zbývá 42 600 Kč)

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně.

Farní účet:  1933882329/0800.

 

Jak pomoci nefinančně?

Pár příkladů: pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – dobrovolníci; Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů.; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů;  Knihovna (služby, inventarizace).

 

Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci PODPOŘTE NÁS.

 

Opravy a projekty 06 – 12/2017

Výroba nových skleněných dveří ve vchodu – 14 200 Kč
Repase a předsklení průčelního okna na balkon -  49 600 Kč

Výhledově:

Oprava upevnění zvonu (40 000 Kč), dílčí opravy podlahy v kostele (20 000 Kč), změna topení v sakristii (v jednání, odhad cca 330 000 Kč), přetěsnění a zavětrování oken v sakristii (v jednání).

Probíhá také jednání o celkové opravě průčelí kostela (po 23 letech)

 

POMÁHÁME

V roce 2017 (leden – listopad) proběhly tyto asignované sbírky:

Sbírka Svatopetrský haléř                                 

11 295 Kč

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi           

13 122 Kč

Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi 

16 675 Kč

Svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze         

7 707 Kč

Svatopetrská sbírka na bohoslovce                     

5 743 Kč

Svatováclavská sbírka na církevní školství         

10 286 Kč

Sbírka na misijní činnost                                   

10 158 Kč

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi         

5 008 Kč

Svépomocný fond (solidární fond na pomoc s opravami kostelů a far nemajetných farností)
Předpokládaný roční příspěvek naší farnosti:          440 000 Kč

 

Děkujeme za Vaši podporu!

Související články

Komentáře