Články

PODPOŘTE NÁS, PODPOŘÍME VÁS

Aktuality | Martin Staněk | 4.12.2017 00:00

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM

Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. Děkujeme panu
Filipovi, panu Tomášovi, paní Karin, paní Marcele, panu Igorovi, paní Alexandře, panu Petrovi, panu Mojmírovi, panu Davidovi, panu Miroslavovi, paní Veronice, paní Pavle, panu Tomášovi, panu Vojtěchovi, paní Evě a panu Janovi. Díky, vaší podpory si velice vážíme!

Nedělní sbírky v kostele a dary

- Primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, víno, údržba, telefon…)
(vyjma desti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační programy arcidiecéze)
- tvoří pouhých 18 % našich příjmů. Dary na provoz tvoří 4% našich příjmů.
- Průměrný týdenní příspěvek do nedělní sbírky je 27 Kč


Přispějte prosím na:

běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, telefony ...) variabilní symbol 1111

anebo Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně - var. symb. 2222

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně.

Farní účet:  1933882329/0800.

 

Jak pomoci nefinančně?

Pár příkladů: pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – dobrovolníci; Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů.; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů;  Knihovna (služby, inventarizace).

 

Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci PODPOŘTE NÁS.

 

Opravy a projekty 06 – 12/2017

Výroba nových skleněných dveří ve vchodu – 14 200 Kč
Repase a předsklení průčelního okna na balkon -  49 600 Kč

Výhledově:

Oprava upevnění zvonu (40 000 Kč), dílčí opravy podlahy v kostele (20 000 Kč), změna topení v sakristii (v jednání, odhad cca 330 000 Kč), přetěsnění a zavětrování oken v sakristii (v jednání).

Probíhá také jednání o celkové opravě průčelí kostela (po 23 letech)

 

POMÁHÁME

V roce 2017 (leden – prosinec) proběhly tyto asignované sbírky:

Sbírka Svatopetrský haléř                                 

11 295 Kč

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi           

13 122 Kč

Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi 

16 675 Kč

Svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze         

7 707 Kč

Svatopetrská sbírka na bohoslovce                     

5 743 Kč

Svatováclavská sbírka na církevní školství         

10 286 Kč

Sbírka na misijní činnost                                   

10 158 Kč

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi         

5 004 Kč

Mikulášská sbírka na bohoslovce                      8 002 Kč

Svépomocný fond (solidární fond na pomoc s opravami kostelů a far nemajetných farností)
Předpokládaný roční příspěvek naší farnosti:          440 000 Kč

 

Děkujeme za Vaši podporu!

Související články

Komentáře