Články

Zahájení akademického roku 2017/2018

Aktuality | Marta Mills | 1.10.2017 14:00

Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 1. října, kdy se konají již obě bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin. Téhož dne si připomínáme i výročí zřízení naší farnosti - a nad její historií i současností se zamýšlí Mons. Halík v článku Tajemství Nejsvětějšího Salvátora.

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 proběhne v úterý 3. října.
V 18 hodin (pozor změna!) 
zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus, kterou doprovodí naše schola. Mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ, promluví P. Marek O. Vácha. Po jejím skončení všechny srdečně zveme k neformálnímu setkání s hudbou a občerstvením na Studentské nádvoří Klementina.

K novému kurzu Základy víry se sejdeme v úterý 10.10. v 19 hod. v sakristii. Více informací najdete v samostatném článku.

Pozor! V tomto akademickém roce začínají úterní mše sv. již v 18.00 a kurz "Základy víry" bude následovat po mši sv. od cca 19.00 v sakristii. 

 

 

Související články

Komentáře