Články

Odkud jdem a kam - bilanční setkání Akademické farnosti - 28.5.

Aktuality | Marta Mills | 28.5.2017 21:00

Neděle 28.5. od 21.00 v sakristii

V rámci zlepšování komunikace uvnitř farnosti srdečně zveme všechny farníky i “faráře”, návštěvníky i zaměstnance, dobrovolníky i donátory, fanoušky... a zkrátka všechny, komu leží osud naší farnosti na srdci, k výročnímu setkání nebo, chcete-li, bilanční schůzce, shrnující debatě, či jak toto setkání nejlépe nazvat.

Rádi bychom se společně ohlédli za farními aktivitami letošního akademického roku, nastínili farní ekonomickou bilanci, zvláště ve světle nedávných projektů, spolufinancovaných farníky, a také se zeptali na názory vás, kteří tvoříte onu pomyslnou velkou rodinu kolem našeho kostela u Karlova mostu.

Pro ty z vás, kdo by chtěli již předem nastolit nějaká témata k diskusi nebo by měli nějaký písemný dotaz, bude od neděle 14.5. v sakristii na pultě s knihami zřízena schránka na dotazy.

Těšíme se na setkání s vámi,

vaši Tomáš Halík, Petr Vacík, Martin Staněk a farní tým

Program:
- prezentace událostí a akcí ve farnosti v akademickém roce 2016/2017
- hospodaření farnosti v kalendářním roce 2016
- vize pro příští akademický rok
- debata, dotazy, diskuse

S případnými dotazy se obracejte na Martina Staňka

Související články

Komentáře