Články

Duchovní cvičení a exercicie 01 - 07/2019

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Marta Mills | 21.10.2018 10:00

Všechny uvedené akce se konají v kolínském klášteře. Akademická farnost v tamějším Centru spirituality a duchovních cvičení pořádá kurzy ve spolupráci s jezuity, kteří klášter spravují, se sestrami z Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích a dalšími spolupracovníky. Je to malý objekt na adrese Kutnohorská 26, Kolín, necelých 40 minut vlakem z Prahy.
NEpřihlašujte se už na exercicie e-mailem přes adresu [email protected]., ale přes naše webové stránky kolinskyklaster.org!
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

Kurz 278  Kontemplativní exercicie (4 dny)
30.1.-3.2. 2019, středa 18.00 až neděle 15.00

Klasické kontemplativní exercicie, probíhající v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní již základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz
sr. Irena GöbelováCSTFa Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je 200 Kč.

 

Kurz 279 Filmové exercicie (4 dny)
6.-10.2.2019, středa 18.00 až neděle 15.00 

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem 
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází sr. Denisa ČervenkováCSTFa Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 281 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny)
21.-24.2.2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Toto je nový typ duchovních cvičení v našem exercičním domě.
Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a otevřeností (“Mindfulness), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme snažit všímavost vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání. Doprovází Šimon Grimmicha, Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 282 Mezi duší a Duchem II. (3 dny) 
28.2.-3.3.2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší 
a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je 600 Kč.

 

Kurz 284 Postní rekolekce A (2 dny) 
15.-17.3.2019, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 286 Filmové exercicie (4 dny) 
27.-31.3.2019, středa 18.00 až neděle 15.00 

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem 
a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází sr. Irena Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

 

Kurz 288 Postní rekolekce B (2 dny) 
12.-14.4.2019, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč.        

 

Kurz 289 Velikonoce v kolínském klášteře( 4 dny, obsahuje 2 státní svátky) 
18.-22.4. 2019, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00 

Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou přípravou na liturgii, slavením obřadů tridua v klášteře a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet 
(Lk 24,13 - 35). Doprovází Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
Pozn.: Samotná vigilie v sobotu večer bude v kolínském farním chrámu sv. Bartoloměje, protože na vigilii musí být Petr Vacík v Praze.

 

Kurz 291 Ignaciánské exercicie( 5 dní, obsahuje státní svátek)
30.4.-5.5.2019, úterý 18.00 až neděle 15.00

Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi čtyřmi doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa), Tim Nonle (teolog) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 292 Kontemplativní exercicie( 5 dní, obsahuje státní svátek)
7.-12.5.2019, úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný i pro začátečníky slouží jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí.Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 293 Karmelitánský víkend (2 dny)
24.-26.5.2019, pátek 18.00 až neděle 15.00

Duchovní cvičení inspirovaná karmelitánskou mystikou. Vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková CSTF a Irena Göbelová CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

 

Kurz 295 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
6.-9.6.2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je 600 Kč.

  

Kurz 298 Kontemplativní exercicie (7 dní, obsahuje státní svátek)
30.6.-7.7.2019, neděle 18.00 až neděle 15.00
 
Kurz vhodný i pro začátečníky slouží jako praktický úvod do tiché kontemplativní modlitby. Režim bude o něco volnější, než na jiných obdobných kurzech – zkušenější budou mít příležitost se věnovat meditaci ve větší míře, méně zkušení podle potřeby méně. Zaměříme se zejména na křesťanskou mystiku, nejvíce pozornosti budeme věnovat „modlitbě srdce“ nazývané také „Ježíšova modlitba“. Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, mlčení, bohoslužby, práce v klášteře, pobyt v přírodě a individuální doprovázení - to budou základní stavební kameny tohoto kurzu. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí je 4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspěvek na kurzovné 300 Kč.

Související články

Komentáře