Články

Zařazení mezi čekatele křtu 5.3. 2017

Základy víry | Martin Staněk | 2.3.2017 00:00

Zařazení mezi čekatele křtu 5.3.2017

 

Struktura obřadu:

sraz s kmotry v neděli 5.března  v 19 hodin v sakristii (vstup zadem z Klementina)

19.10  docházka, vysvětlení obřadu, organizační záležitosti

19.50  odchod do kostela - kmotři na rezervovaná místa v kostele (oba boční bloky lavic - 24 míst + 4 přední lavice na obou stranách - 40 míst), katechumeni s židlemi do presbytáře (po obou stranách presbytáře).

20.00 začátek mše sv., popelec

20.25 - 20.40 kázání

20.40 obřad zařazení mezi čekatele křtu

všichni stojí, M.Staněk čte úvodní oslovení

Kněz: ať tedy předstoupí spolu se svými kmotry

kmotři se přesunou ze svých lavic do presbytáře a postaví se za stojící katechumeny

Kněz s asistencí se přesune s mikrofonem ke svatostánku a osloví nejprve celé shromáždění

poté se obrací ke kmotrům

kněz: Před Bohem a před shromážděním církve se vás tedy ptám: můžete potvrdit, že vaši kmotřenci připravují na svůj křest a na život v církvi poctivě a svědomitě, a jste přesvědčeni o tom, že mohou být zařazeni mezi čekatele křtu?

Poté se kněz obrací k celému shromáždění a nakonec i ke katechumenům:

........

Proto se i vás nyní ptám před tváří církve: Chcete mít plnou účast na životě církve Kristovy, chcete být pokřtěni a biřmováni a chcete spolu s námi z jednoho stolu jíst chléb života a pít z kalicha spásy?

Následuje prohlášení o přijetí mezi čekatele křtu, modlitba a přímluvy, požehnání, propuštění: Jděte v pokoji

Kmotři se vracejí na svá místa, katechumeni odcházejí do sakristie

následuje slavení eucharistie a obvyklý pořad mše sv.

Související články

Komentáře