Články

Kristus v Getsemanech - Objevený gotický fragment v kostele Nejsv. Salvátora


Instalace v presbytáři kostela

1. března – 14. dubna 2017

vernisáž:
Popelec umělců 2017 – Getsemany
1. března 2017 v 20:30 hodin

KATALOG

TISKOVÁ ZPRÁVA

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ 2017

KOLOKVIUM - FRAGMENT KRISTA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

 

foto © Petr Neubert

 

Šest set let starý fragment z portálu někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se letos stane průvodcem postní doby. Jedná se o nový objev zásadního významu, jeho instalace v presbytáři studentského kostela a doprovodný katalog budou představeny v rámci Popelce umělců 1. března 2017 v presbytáři kostela.

 

V čase, na který padá temný stín násilí, tak jako padl na Ježíše v Getsemanech stín blížícího se utrpení, se v našich rukou nečekaně ocitá šest set let starý reliéf s tváří opuštěného Krista zápasícího v temnotách o věrnost, o sílu vložit svou úzkost a celou svou vůli do vůle toho, který se zdá mlčící a vzdálený. Jak zní vzkaz z Getseman? „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“
Tomáš Halík

Pro některé zvlášť významné události Ježíš vybírá některé ze svých apoštolů, aby byli jejich přímými účastníky. Patří mezi ně i Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě krátce před zatčením. V těchto okamžicích se více než jindy projevuje Ježíšova identita vtěleného Slova a povaha jeho mesiánského poslání. Tajemství Ježíšova života, jak tyto momenty nazýváme, jsou zjevením vtěleného Slova.
Benedikt Mohelník OP

Jezuitský kostel Nejsv. Salvátora byl postaven na ruinách středověkého konventního kostela sv. Klimenta. Pražský klášter Bratří kazatelů, náš nejstarší mendikantský konvent, patřil k jedné z nejvýznamnějších církevních institucí v Čechách. Byl centrem vzdělanosti, mistři vyučující na řádové škole byli současně řádnými profesory na teologické fakultě pražské univerzity. Intelektuálně zaměření dominikáni intenzivně působili ve městech a pro své vystupování, misionářský elán a důraz na evangelijní chudobu se stali velmi oblíbenými.
Jan Havrda

Reliéf Krista na Olivetské hoře nalezený v sakráriu kostela Nejsv. Salvátora je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších objevů doposud neznámé památky středověkého sochařství v posledních deseti letech.
Jan Royt

 

foto © Petr Neubert

 

Návrh instalace: Norbert Schmidt
Realizace: Vladimír Pešek, Martin Janda
Osvětlení: Petr Žák
Produkce: Martin Staněk

Pořadatelé: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF Univerzity Karlovy v Praze

Spolupracující instituce: Národní památkový ústav ú. o. p. v Praze, Česká dominikánská provincie

Výstavu a katalog podpořili: Hlavní město Praha a firma Etna

Prezentace nově objeveného gotického reliéfu Krista se koná
pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana.

U příležitosti instalace vychází také v nakladatelství Krystal OP obsáhlý katalog.

Instalace bude přístupná vždy půlhodinu před a půlhodinu po bohoslužbě.
U Nejsv. Salvátora se mše svaté konají pravidelně v úterý v 19:00 hodin a v neděli v 14:00 a 20:00 hodin. Mimo tyto časy si mohou menší skupiny dopředu domluvit i individuální prohlídku na tel. 222 221 339 nebo prostřednictvím farního emailu [email protected]. Kontatní osoba: Mgr. Marta Mills

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Popeleční středa v Praze: Kostel Nejsvětějšího Salvátora přilákal stovky lidí
Blesk, 1. března 2017

V Klementinu byl nalezen unikátní, 600 let starý reliéf Ježíše Krista v Getsemanech
Ministerstvo kultury České republiky, 1. března 2017

Zbytek gotického reliéfu se našel při luxování
Český rozhlas Radio Praha, 1. března 2017

Průvodce dobou postní
Mladá fronta Dnes, 1. března 2017, s. 13

Sošku Krista vysál vysavačem! Po 600 letech…
Blesk, 1. března 2017, s. 6

Krista skoro vyluxoval…
Aha!, 1. března 2017, s. 11

Fragment Krista objevil vysavačem
Mladá fronta Dnes, 1. března 2017, s. 15

Andrea Grubnerová: Reliéf zobrazuje Ježíše Krista před zatčením
Pražský deník, 1. března 2017

V kostele u Salvátora bude večer tradiční Popelec umělců
Pražský deník, 1. března 2017

Jan Bohata: Krista našel při úklidu, položil si ho na poličku
Mladá fronta Dnes, 1. března 2017, s. 15

Zbytek gotického reliéfu provede postní dobou
Právo, 1. března 2017, s. 10

Popelec umělců, rozhovor s Norbertem Schmidtem
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 1. března 2017, 22:30

Gotický reliéf Ježíše Krista
Národní knihovna České republiky, 28. února 2017

Alena Scheinostová: Cenný nález provede postem
Katolický týdeník 28. března 2017, s.1

Nejvýznamnější objev středověkého sochařství
Česká televize – Události, 28. února 2017

Salvátorská farnost představila nedávno nalezený gotický fragment
Radio Proglas, 28. února 2017

Unikátní 600 let starý nález v kostele u Karlova mostu: Krista málem vyluxovali
Blesk, 28. února 2017

“Luxuju, luxuju a najednou kámen.”
Vzácný fragment Ježíše objevený při úklidu bude vystaven
CT24.cz, 28. února 2017

Zbytek gotického reliéfu Krista provede věřící postní dobou
denik.cz, 28. února 2017

Jan Bohata: Jímka skrývala gotický fragment s Kristem, ven se dostal díky vysavači
iDnes, 28. února 2017

Zbytek gotického reliéfu Krista provede věřící postní dobou
prazsky.denik.cz, 28. února 2017

V Praze představí vzácný reliéf zobrazující Ježíše Krista
prazsky.denik.cz, 28. února 2017

Top5týdne
Artlakt.cz, 28. února 2017

V Praze představí vzácný reliéf zobrazující Ježíše Krista
tyden.cz, 28. února 2017

Nalezen 600 let starý fragment kostela
Pořad s Petrem Vacíkem a Janem Havrdou
Česká televize Studio 6, 28. února 2017, 2:38

Ve farnosti u Salvátora ukážou šest set let starý reliéf Krista
iDnes, 17. února 2017

Ve farnosti u Salvátora našli fragment gotického Krista
denik.cz, 18. února 2017

Související články

Komentáře